Kommentar Maria Jarl

Statsvetaren: Man fastnar i detaljfrågorna

Skolpolitiken fokuserar på fel saker, det är därför det är så svårt att komma överens. Så kommenterar statsvetaren Maria Jarl regeringens inbjudan till blocköverskridande samarbete kring skolan. 
– Man låser in sig i detaljer. Det skulle säkert vara lättare att enas om de stora utvecklingslinjerna.

I måndags skrev utbildningsdepartementets tre ministrar på DN Debatt att de vill arbeta för breda uppgörelser inom skolpolitiken. Ett initiativ som välkomnades av de båda lärarfacken. Allianspartiernas företrädare är dock inte helt med på noterna. Christer Nylander (Fp) säger till TT att han gärna samarbetar om ”bra saker” som karriärtjänsterna men att det vore väldigt svårt att komma överens om regelverket för friskolor, till exempel.

Även i ministrarnas egen debattartikel märks en del förbehåll, betygsfrågan är en sådan. 

– Det finns en allmän uppfattning från många olika håll om att skolan är ett område där man behöver komma överens. Även de politiska partierna pratar på det sättet. Och då blir det viktigt för regeringen att visa att de vill detta. Men sen när det väl kommer till de konkreta sakfrågorna då har man väldigt svårt, från båda sidor, att faktiskt leva upp till talet om breda uppgörelser, kommentar statsvetaren Maria Jarl utspelet. 

Synen på betyg, regelverket kring friskolor och vinster i välfärden har lyfts som exempel på frågor där regeringen och allianspartierna inte är överens. 

– Det som är lite märkligt är att det egentligen inte är så stora skillnader. Det finns vissa frågor där man positionerar sig på olika sätt men annars är man ganska överens, som att läraryrkets status måste höjas. Så en synpunkt man kan ha är att politiken handlar om fel saker och därför är det så svårt att komma överens. Man låser in sig i detaljer. Det skulle säkert vara lättare att enas om de stora utvecklingslinjerna.

Maria Jarl efterfrågar en mer övergripande, idébaserad diskussion om skolan. Vad är skolans roll i framtiden? Vilken typ av utbildningssystem ska vi ha? Istället hamnar fokus på detaljer. 

– Läxfrågan till exempel är ingen politisk fråga, det är en fråga för lärarna. I spåret av Pisa verkar det finnas en övertro på att man kan ordna allting genom politiska reformer och nästan en misstro mot att lärarkåren klarar det här på egen hand. Istället för att detaljreglera borde man säga tydligt att det är lärarprofessionen som har kompetensen och vi ska sätta ramarna. Då hade diskussioner sett lite annorlunda ut. 

Hur ska regeringen få till det samarbete som de efterlyser?

– Jag tror att det viktigaste är att inte ha bråttom. Att lyssna in. Det är ju ett allmänt råd men jag tror att det är viktigt. 

Och man måste kanske vara beredda att släppa en del av sin detaljpolitik?

– Absolut. 

Kommentera