Politik

Statsvetaren om nya ministrarna: ”Det var mindre väntat”

Jenny Madestam

Statsvetaren Jenny Madestam analyserar valen av ministrar med koppling till skolan i den nya regeringen.

| Foto: Martin Stenmark

En förväntad utbildningsminister.
Men en mindre förväntad skolminister – och ett svårförståeligt val av en före detta lärare och rektor som kulturminister.
Det är statsvetaren Jenny Madestams analys av de nya ministrarna.

Jenny Madestam, statsvetare vid Södertörns högskola och Försvarshögskolan, följde noga statsminister Ulf Kristersson regeringsförklaring.

Tycker du att det var förväntade namn som blev utbildnings- respektive skolminister?

– Både och. Utbildningsminister var tämligen väntat eftersom den posten förväntades gå till Liberalerna, och Mats Persson är dels disputerad och har dels arbetat på universitet.

– Skolminister var mindre väntat eftersom Lotta Edholm har lämnat rikspolitiken. Samtidigt väger hennes tidigare roll som skolborgarråd in här, i kombination med att hon och Johan Pehrson känner varandra sedan länge.

”Det skickar signaler”

Hur ser du på att Lotta Edholm närmast kommer från styrelseuppdrag i börsnoterade friskolekoncernen Tellusgruppen?

– Naturligtvis skickar det signaler om att Edholm och Liberalerna i regeringsställning värnar om friskolornas väl och ve. Även om hon säljer sina aktier i skolkoncernen kan dessa tidigare kopplingar säkert väcka misstro hos vissa väljargrupper kring förmågan till opartiskhet. Samtidigt är just denna erfarenhet något som också förklarar varför hon valts – att hon har god insikt i skolfrågorna.

Tidigare svenskläraren och rektorn Parisa Liljestrand (M) blir kulturminister. Ett överraskande namn för dig?

– Ja, framför allt eftersom detta inte är ett namn som alls profilerat sig i kulturpolitiken. Hon har varit kommunalråd i Vallentuna, är lärare och tidigare rektor. Detta val är lite svårförståeligt. Kultursektorn kan vara hård i domen mot kulturministrar som är helt gröna inom området – det borde Kristersson känna till. Hennes uppgift kommer även vara att bland annat ta fram en kulturkanon, en inte helt enkel uppgift kan man ana.

Vad tror du om Parisa Liljestrands förutsättningar för att ro i land en kulturkanon?

– Det är en svår uppgift. Men hennes förankring i skolvärlden får väl här antas kunna underlätta. Det vill säga att hon har vetskap om läroplaner och vad elever idag läser eller inte läser och så vidare.

Rektor och lärare ska stärkas

Vad är dina synpunkter om Tidöavtalet när det gäller skolan? Är det exempelvis någon punkt som du tycker sticker ut mer än de andra?

– Generellt är det mer av ”ordning och reda” och betoning av minskad administration. En snabb analys ger vid handen att rektor och lärare ges ökade befogenheter och ska stärkas i rollen (till exempel ledarskapsutbildning), men frågan är om det är i rollen som pedagog eller i rollen som ordningsvakt eftersom en betydande del av förslagen just handlar om kontroll och ordning.

Vilka partier anser du har fått igenom flest av sina idéer i skolpolitiken?

– Liberalerna har fått igenom en hel del, men även Moderaterna och Sverigedemokraterna, säger Jenny Madestam.

Kommentera