stefan_lofven_o_lisbeth_palme_almedalen_web

Statsminister Stefan Löfven (S) samtalade kort med Litsbeth Palme innan han höll sitt partiledartal på Almedalen.

| Foto: Mårten Färlin
Partiledartal (S)

Stefan Löfven gav skolan 9 minuter

Stefan Löfven tog avstamp i en berättelse om en man som hjälpte grannflickan inför matteprovet, när han höll tal i Almedalen. Sedan följde stort fokus på jobben, starka ord om den säkerhetspolitiska oron – och nio minuter om skolan.

Statsminister Stefan Löfven (S) inledde sitt tal på Almedalen med något han skulle komma att nämna upprepade gånger: utvecklingsmoral.

”Jag ser det varje dag. Som Johan Wendt, som är här i publiken ikväll, som hjälpte grannflickan inför matematikprovet. Hon kom tillbaka med ett VG, och sa med tårar i ögonen att hon hade trott att betyget inte ’var för sådana som henne’. I dag finns det mattecentrum som Johan grundade i 28 städer, där alla får fri mattehjälp – och får känna i hjärtat att höga betyg är något för dem”, sa han.  

Utvecklingsmoralen ska tas tillvara på i Sveriges nya så kallade jobbagenda, som en stor del av talet kom att handla om, i delarna tre: Framtidsinvesteringar, aktiv näringspolitik för fler och växande företag samt satsningar på kompetens och matchning.

Det var inom sistnämnda delen av jobbagendan utbildning och skola fick som mest utrymme.

”Att 400 000 människor är arbetslösa, trots att det i dag finns fler lediga jobb än någonsin tidigare i Sverige, är inget annat än skandal. Och orsaken är brister i det svenska utbildningssystemet. Därför behöver det reformeras, från förskolan till forskarutbildningen”, sa Stefan Löfven.

Den svenska skolstatistiken liknades vid världens sorgligaste gungbräda, där kunskapsresultaten åkt ned samtidigt som ojämlikheten skjutit i höjden. Men nu ska man ”äntligen” satsa på mindre grupper och klasser, tidiga insatser för att barnen ska lära sig läsa, räkna och skriva tidigt, på en jämlik skola och ett ökat statligt ansvar – och inte skicka pengar till skatteparadis.

Dessutom presenterades återigen lärarlönelyftet på 3 miljarder kronor, som kan gå till 60 000 lärare – ett besked som kom redan tidigare under dagen.

Stefan Löfven passade också på att hylla en stor folkbildare som nyligen gick bort.

”Och när Magnus Härenstam gick bort samlades Sverige i sorg. Det vi talade om allra mest, det var vad Magnus tillsammans med Brasse och Eva gett till oss alla i form av den där lekande bildningsglädjen”.

Talets avslutande del ägnades åt vad Stefan Löfven benämnde som den största utmaningen för jobbagendan: omvärldens ekonomiska och säkerhetspolitiska oro, med exempel som Ukraina, Grekland och Syrien. Det möttes av kvällens kanske mest rungande applåder från de omkring 4600 åhörarna i publiken.

”Vänner, ISIL kan, och ska, bekämpas. För människovärdet. För demokratin. För att det berör oss, vår värld, och vår frihet”.

Kommentera