Nordic city
Foto: Colourbox
Arbetsmiljö

Stockholm ska betala 700.000

Åtgärder mot lärares höga arbetsbelastning som Arbetsmiljöverket krävt av utbildningsförvaltningen i Stockholm sedan februari 2013 har uteblivit. Nu dömer Förvaltningsrätten staden att betala vite.

– Nu måste utbildningsförvaltningen och Stockholms stad göra om och göra rätt. Nu har juristerna sagt sitt. Nu måste vi se handling, säger Ragnar Sjölander, ordförande för LR Stockholm.

Det var Ragnar Sjölander och LR Stockholm som först anmälde utbildningsförvaltningen till Arbetsmiljöverket redan hösten 2012. Anledningen var den höga arbetsbelastningen, med framför allt för tung administrativ börda, på lärarna i Stockholms grund och gymnasieskolor.

Efter en inspektion av lärarnas arbetsmiljö gick Arbetsmiljöverket på LR:s linje och krävde bland annat att förvaltningen skriftligen skulle klargöra vad som ingår i lärarnas arbetsuppgifter, se över de administrativa arbetsuppgifterna och ange i vilken ordning arbetsuppgifterna ska prioriteras om tiden inte räcker till för alla.

Eftersom tillräckliga åtgärder inte gjordes i tid så gick ärendet vidare till Förvaltningsrätten, som nu alltså dömer Stockholms Stad till att betala vite.

– Vår bedömning är att lärarnas arbetsbelastning i alltför många grund- och gymnasieskolor fortfarande är alltför hög, trots att den borde ha minskat.  På ett antal skolor har lärarna till och fått fler eller utökade uppgifter, med alltifrån undervisning, tillsyn och rastvakt till vikariat för sjuka kollegor, vilket är helt oacceptabelt. Förutom att vara en direkt risk för ohälsa hos överbelastade lärare utgör arbetsbelastningen ett hinder för dem att hinna med god undervisning. Konsekvenserna för eleverna och för personalförsörjningen är uppenbara, säger Ragnar Sjölander.

Kommentera