Vuxenutbildning

Stockholm stad säger upp avtalet med Bergstrands

Karina-Udden-bergstrands

Kalla Faktas avslöjande om betygsfusk blev för mycket för Stockholm stad som säger upp avtalet med Bergstrands utbildningar.
– Det har påverkat förtroendet inför en förlängning, säger förvaltningschefen Karina Uddén till Skolvärlden.

Avslöjandet i TV4 om betygsfusket på Bergstrands Utbildningar i Bromma skakade om Stockholm stad.

Skolvärlden har i en serie artiklar skrivit om bland annat läraren i trä, Richard Huss, som trädde fram och berättade att han var en av dem som satt betyg på elever han inte undervisat i ett kurser som han inte haft – något han säger att han pressades till av den dåvarande rektorn.

Fusket på vuxenutbildningen var så omfattande att Karina Uddén mitt i en telefonintervju med Skolvärlden berättade hon skulle ringa in en polisanmälan så fort samtalet var klart.

Det pågår en sekretessbelagd förundersökning på bedrägerienheten, men Stockholm stad har inte hört något från polisen ännu.

– Inte mer än att polisen från början berättade att det kan ta tid, eftersom de har många ärenden, säger Karina Uddén.

Men Stockholm stad väljer ändå att redan nu meddela att de inte använder optionen på en förlängning med Bergstrands Utbildningar.

De elever som går på skolan idag kommer få gå klart sin utbildning, men de som vill byta skola kommer i möjligaste mån få hjälp att hitta nya utbildningsplatser.

Enligt uppgifter i TV4 visar Stockholm stads egen utredning allvarliga, omfattande brister i betygsättningen kopplat till mellan 700 och 900 betyg.

Hur mycket har avslöjandet om betygsfusk spelat in?

– Det var allvarliga brister och även om det är åtgärdat för nuvarande elever och dialogen med leverantören har varit konstruktiv och öppen, så har det påverkat förtroendet inför en förlängning, säger Karina Uddén.

Bergstrands Utbildningar har efter avslöjandet bytt ut stora delar av skolledningen och även en del lärare. I februari klarade de exempelvis ett oanmält besök utan anmärkning och Stockholm stad slog fast att ”undervisningen bedrivs enligt avtal”.

– Genom att inte förlänga avtalet finns det en möjlighet att göra en ny upphandling och det finns ett ”juridiskt fönster” där vi kan göra ändringar i villkor och kravställan. Vi önskar avtal med fler leverantörer, åtminstone två, säger Karina Uddén.

Är Bergstrands välkomna att vara med i den nya upphandlingen efter sina åtgärder?

– Det är lagen om offentlig upphandling som gäller och alla kan lägga anbud, säger Karina Uddén.

Kommentera