Nationella prov

Stöd för bedömning

Skolinspektionens ombedömning av nationella prov 2014 finns nu tillgänglig. Resultatet kan användas för att utveckla arbetet med bedömning och betygsättning. 

Skolinspektionen gör varje år ombedömningar av ett antal nationella prov. Det görs på skolor som är aktuella för regelbunden tillsyn. Via databasen Siris går det nu att ta del av Skolinspektionens ombedömning av nationella prov 2014.

Resultatet kan användas av skolor och huvudmän för att utveckla det egna arbetet med bedömning och betygsättning. Skolinspektionen skriver att resultaten är tänkta att användas för att främja likvärdighet mellan skolor i bedömningen av nationella prov, och i förlängningen likvärdighet i betygssättningen.

– Det har hittills varit svårt för en skola att veta hur den bedömer nationella prov i förhållande till andra skolor. Vi hoppas att tillgången till våra ombedömningar av proven ska underlätta för skolorna att göra sådana jämförelser och att utifrån det kunna vidareutveckla sitt eget arbete med bedömning och betygssättning, säger Tommy Lagergren, processägare för Skolinspektionens regelbundna tillsyn i ett pressmeddelande.

De resultat som är publicerade gäller skolor vars huvudmän ingår i Skolinspektionens tillsyn under våren 2015. Resultat för skolor med huvudmän som ingår i Skolinspektionens tillsyn under hösten 2015 publiceras i maj.

Här hittar du Skolinspektionens ombedömningar, skola för skola

Kommentera