klassrum_blandad_etnicitet
NPF

Stödet till elever brister

3 av 10 föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar anser att det stöd barnen får i skolan inte fungerar. Det visar en undersökning från Riksförbundet Attention.

Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer med närmare 15 000 medlemmar.

Bland medlemmarna finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna.

1707 föräldrar besvarade enkäten.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. Förbundet genomför regelbundet en enkätundersökning bland medlemmarna där man bland annat ställer frågor om barnens skolsituation.

I den undersökning som förbundet nu presenterar svarar 95,5 procent av föräldrarna att de anser att deras barn har behov av anpassningar och stöd. 73 procent av de som besvarat enkäten säger att barnet får något slag eller anpassning i skolan. Av dessa säger 3 av 10 att insatserna funderar mindre bra eller dåligt, enligt ett pressmeddelande från Attention.

– Trots ett ökat fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så verkar förbättringarna för eleverna dröja, säger Anki Sandberg, förbundsordförande för Riksförbundet Attention i pressmeddelandet.

De två senaste mätningarna, från 2011 och 2013, visade på ett liknande resultat. Det har alltså inte skett någon förbättring de senaste fyra åren, poängterar förbudet.

– Att så många är missnöjda med de insatser som ges anser vi också alarmerande. Resultatet visar att det behövs ett nationellt kunskapslyft för att rusta skolorna, säger Anki Sandberg.

Kommentera