Tips

Stödmaterial om hbtq-frågor

Nu finns stödmaterialet ”Öppna skolan” för skolpersonal som vill öka kunskapen kring hbtq-frågor och motverka kränkningar.

Läs mer

Ta del av MUCF:s material  här.

Materialet Öppna skolan hittar du här.

Enligt skollagen ska det råda nolltolerans mot alla former av kränkningar i skolan. En grupp unga som i högre utsträckning än andra utsätts för diskriminering, trakasserier och våld är unga hbtq-personer.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har under 2015 regeringens uppdrag att genomföra insatser för att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer.

– En tryggare skolmiljö kan göra stor, ibland livsavgörande, skillnad för många unga, säger Jonah Nylund, projektledare vid MUCF i ett pressmeddelande.

MUCF har tagit fram stödmaterialet ”Öppna skolan” tillsammans med RFSL och RFSL ungdom. Det är ett stödmaterial som vänder sig till lärare och annan skolpersonal som vill öka kunskapen om hbtq-frågor och skapa bättre skolmiljöer för hbtq-ungdomar. Materialet vänder sig till högstadiet och gymnasiet och fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck.

– Sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck ska inte avgöra vilket bemötande du får eller vilka rättigheter och möjligheter du har i samhället. Vår utgångspunkt är att kunskap leder till förändring, säger Jonah Nylund.

Kommentera