sarbegavade-5
Foto: Kalle Assbring
Tips

Nytt stöd för särskilt begåvade elever

Skolverket har tagit fram ett omfattande stödmaterial för att hjälpa lärare och skolor att upptäcka, bemöta och stimulera elever med särbegåvning.

Läs mer

Här hittar du Skolverkets
stödmaterial

Omkring fem procent av eleverna brukar räknas till gruppen särskilt begåvade elever. Nu har Skolverket tagit fram ett stödmaterial som ska bidra till att skolornas arbete med den här elevgruppen förbättras.

Johan Börjesson, undervisningsråd på Skolverket och Kjell Hedwall, avdelningschef på samma myndighet skriver på DN debatt idag att behovet av kunskap om särskilt begåvade elever är stort bland lärare, rektorer och annan skolpersonal. Man menar att eleverna riskera att fara illa om inte skolan fångar upp dem i tid.

”De särskilt begåvade elever som inte får lämplig undervisning och stöd riskerar att bli understimulerade, att hamna i utanförskap eller att bli feldiagnostiserade med till exempel ahhd”, skriver Skolverkets företrädare.

Därför har Skolverket gett några forskare och lärare uppdraget att lyfta ett antal olika aspekter på temat särskilt begåvade elever. Stödmaterialet innehåller dels övergripande kunskap om hur särskilt begåvade elever kan upptäckas, bemötas och stimuleras och dels konkreta exempel på hur undervisningen i olika ämnen kan anpassas för de här eleverna. Det riktar sig till lärare, specialpedagoger, elevhälsa, rektorer och huvudmän inom grundskola och gymnasieskola.

Materialet andra del består av ämnesdidaktiskt stöd och förslag på hur lärare kan anpassa undervisningen i ämnena bild, historia, matematik, moderna språk och svenska.

Material finns nu tillgängligt på Skolverkets webbplats.

Kommentera