Replik

”Stödmaterialet var aldrig avsett att användas i undervisning med elever”

Kjell Hedwall replik

”Syftet med fallbeskrivningen och reflektionsfrågorna var att lärare tillsammans med sina lärarkollegor ska diskutera och reflektera över svåra situationer som kan uppstå i klassrummen och olika metoder för att hantera det”, skriver Kjell Hedwall, avdelningschef för skolutveckling på Skolverket.

Efter att ha tagit del av debattartikeln av Jessika Linde Brundin vill Skolverket gärna bemöta några delar av det som skribenten tar upp.

Jag vill börja med att korrigera den missuppfattning som verkar finnas om det stödmaterial som skribenten hänvisar till.

Europarådets material ”Undervisa om kontroversiella frågor” är ett diskussionsunderlag riktat till lärare. De fiktiva fallbeskrivningarna med reflektionsfrågor riktat till lärare har felaktigt utgetts för att vara en skoluppgift som ska användas i undervisning med elever.

Syftet med fallbeskrivningen och reflektionsfrågorna var att lärare tillsammans med sina lärarkollegor ska diskutera och reflektera över svåra situationer som kan uppstå i klassrummen och olika metoder för att hantera det. Tanken var att ge lärare stöd att utveckla undervisningen, utveckla förmåga att bemöta diskussioner som kan uppstå i klassrummen och att stärka arbetet med källkritik. Stödmaterialet var till för lärares kompetensutveckling och var alltså aldrig avsett att användas i undervisning med elever.

Med det sagt stod det klart för oss att stödmaterialet kan misstas för att vara en skoluppgift. Därför har vi dragit tillbaka materialet för att gå igenom det tillsammans med de forskare vid Segerstedtinstitutet som tagit fram det.

Det är riktigt att skolan inte är en värdeneutral plats eller en plats för allsköns spekulationer eller konspirationer. Den är inte heller en plats för kränkningar eller ifrågasättande av alla människors lika värde. Däremot är den en plats för att bemöta ovetenskapliga hållningar. Genom läroplanerna tydliggörs både de kunskaper och de värden som ska förmedlas i undervisningen. Det handlar bland annat om ett demokratiskt förhållningssätt och respekt för de mänskliga rättigheterna så som till exempel jämställdhet.

Lärarna har i uppgift att bemöta odemokratiska åsikter med kunskap och aktiva insatser. För att klara det behöver de kunna diskutera de svåra situationer som kan uppstå i ett klassrum och de olika handlingsalternativen som finns. Demokratiuppdraget är en uppgift lärare tar på stort allvar.

Kjell Hedwall, avdelningschef skolutveckling, Skolverket

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera