sjukskrivning_okar_bild
Arbetsmiljö

Ökning av sjukskrivna lärare vid terminsstart

Bristen på lärare är fortfarande ett problem inför skolstarten.
En bidragande orsak till situationen är att sjukfrånvaron bland lärare ökar vid terminsstart.

Mer om statistiken

Sammanställningen är baserad på 569 866 långvariga sjukfall (90 dagar eller längre) som beviljats ersättning från AFA Försäkrings avtalsgruppförsäkring AGS och avtalsgruppförsäkring kommun/landsting AGS-KL. Statistiken, som gäller för perioden 2006–2016, är hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas som innehåller information om 13 miljoner försäkringsärenden. Databasen ger kunskap om arbetsskador och sjukrivningsorsaker i olika sektorer och yrkesgrupper.

Lärarbristen är fortfarande stor i hela landet inför höstterminen. Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att drygt 7 000 lärarjobb fanns att söka i juli månad.

En av orsakerna till bristen är att sjukfrånvaron bland lärare och skolledare ökar efter semestern. Det visar statistik från AFA Försäkring.

Antalet nya sjukfall brukar vanligtvis minska under sommaren. Men så fort ledigheten är över ökar sjukfallsantalet direkt. Under vecka 33–35 ökar antalet nya sjukfall. Ökningen märks särskilt av bland vuxna inom skolans värld, där gruppen skolledare och lärare sticker ut jämfört med andra yrkesgrupper.

– När vi tittar på nya sjukfall under olika delar av året under perioden 2006–2016, så ser vi samma mönster varje år. Under andra halvan av augusti, efter semestrarna, ökar antalet nya sjukfall generellt i flera yrkesgrupper. Ökningen är ännu större efter nyår, men efter sommarledigheten håller den i sig i fler veckor, särskilt bland lärare och skolledare, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring, i ett pressmeddelande.

Antalet nya sjukfall ligger på 36 procent högre under vecka 33 än en genomsnittsvecka, den siffran gäller alla yrkesgrupper. Tittar man enbart på gruppen lärare och skolledare är antalet nya sjukfall nästan tre gånger fler än under en genomsnittsvecka.

Sjukskrivningsdiagnosen som är vanligast för lärare är reaktion på svår stress, förstämningssyndrom och ångestsyndrom. Vardera diagnosgrupp står för cirka 20 procent av lärares och skolledares psykiska diagnoser.

– De nya sjukfallen bland lärare och skolledare under vecka 33–35 står för 16 procent av alla nya sjukfall under året för yrkesgruppen. Motsvarande siffra för alla yrkesgrupper är 7 procent, säger Anna Weigelt.

Kommentera