Annons

”Stor risk att syvare lämnar grundskolan”

Publicerad 16 mars 2019

Relaterat

Debatt. ”Som studie- och yrkesvägledare i grundskolan så ser vi orosmolnen hopa sig kring ’framtidsval” som syv ska undervisa i’, skriver Udevallas studie- och yrkesvägledare.

I SOU 2019:4 Framtidsval- karriärvägledning för individ och samhälle föreslås ett paket med fem förslag som sammantaget ska leda till en stärkt studie- och yrkesvägledning. Att man sätter ned foten och vill ta ett krafttag kring denna oftast förbisedda men viktiga del av skolväsendet är mycket välkommet. Men som studie- och yrkesvägledare (syv/syvare) i grundskolan så ser vi orosmolnen hopa sig när vi kommer till punkten som berör det föreslagna kunskapsområdet framtidsval på 80 timmar i högstadiet, som syv ska undervisa i.

Fler utbildade studie- och yrkesvägledare behövs, men finns ej

Redan i dag råder det brist på utbildade studie- och yrkesvägledare och cirka 475 extra syvare kommer att behövas enligt utredningen. Fler utbildningsplatser löser per automatik inte problemet med för få anställda syvare. Visst blir det fler som kommer in på utbildningen och som på sikt kommer att vara utbildade, men det dröjer och frågan är om det blir tillräckligt antal och om kommunerna kommer att anställa i den mån det behövs. Ingen kan heller veta om söktrycket kommer att bestå, då innehållet i syv-tjänsterna inom grundskolan förändras avsevärt.

Som syv måste man hålla sig á jour med vad som händer både på utbildnings- och arbetsmarknaden. Låses man upp på flera schemapositioner i veckan så minskar möjligheten att delta i fortbildning. Det blir en kvalitetsförsämring i den information vi ska förmedla. Samverkan med andra syvare lokalt och regionalt minskar också då gemensamma mötestider blir svåra att hitta.

Försämrad tillgänglighet och relation till elever

Som syv behöver vi vara tillgängliga och då framförallt i samband med tex. gymnasievalet och stundande praoperiod. Då går det inte att vara upplåst på ett antal schemapositioner i veckan för undervisning. Många av eleverna ”vaknar inte upp” på riktigt förrän valet verkligen står för dörren och många elever kräver två eller ännu fler samtal.  Om man undervisar i klass vecka efter vecka så är risken stor att man måste tillrättavisa vissa elever gång efter annan, vilket tär på den goda relation som man behöver ha i samtalen. Dessa elever är inte sällan de elever som man kan behöva träffa flera gånger. Som syv är man givetvis professionell i sitt bemötande, men för eleven kan relationen ha skurit sig. 

Vilka signaler sänder det till elever och vårdnadshavare att framtidsval är ett kunskapsområde, inte ämne, som saknar betyg och behörig lärare som undervisar, när detta på alla andra lektioner är viktigt? Att försöka motivera de elever som är omotiverade att närvara, delta och bidra till undervisning utan betyg kan säkerligen vara svårt även för en utbildad pedagog.

Studie- och yrkesvägledare är inte lärare

Det finns en överhängande risk att de syvare som inte önskar undervisa en stor del av sin tid, lämnar grundskolan. Risk finns också att om förslaget godkänns så genomförs det alltför snabbt, innan vi hunnit få ut alla nya ”extra” syvare på arbetsmarknaden, vilket i så fall kan leda till ökad arbetsbörda och/eller en mycket stor andel outbildade på syv-tjänsterna.

Likaså finns en risk att kommunerna inte ser i vilken ofantlig stor utsträckning som syv-tjänsterna måste utökas utan bara tillsätter ”lite” extra procent. Då får vi inte en kvalitativ vägledning, utan istället vägledare som går på knäna i bästa fall och blir sjukskrivna eller flyr yrket i värsta fall. Fler samarbeten mellan syv och lärare är välkomna.

Att vi syvare önskar få tid i klass när det behövs är självklart, men lösningen heter inte 80 timmar framtidsval där syv ensam ansvarar för planering och undervisning. Syv är inte lärare. Låt lärarna fokusera på det de är bäst på: undervisa – så fokuserar vi på det vi är bäst på: samtalet.

”Syv – hela skolans ansvar” har misslyckats på många håll. Att lägga framtidsval i syvs knä gör att studie- och yrkesvägledningen förstärks som enbart syvs ansvar. Att det sedan skrivs fram i olika ämnen och så vidare är bra men för att det ska få effekt så måste det vara oerhört tydligt och konkret, annars blir det enbart syvs ansvar (igen). Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar måste lyftas och förklaras både i lärarutbildningarna och i rektorsprogrammet.

Farhågorna som vi ser är många och det är inte oproblematiskt att syv föreslås få ansvaret för ett kunskapsområde á 80 timmar i högstadiet. Innan beslut tas behöver man noga överväga alternativen. Stärkt studie- och yrkesvägledning kan till exempel ske genom utökad gruppvägledning, stärkta samarbeten mellan syv och lärare, att göra studiebesök och dylikt obligatoriskt i undervisningen, att stärka syvs rätt till tid från ordinarie undervisning när det behövs (ej fasta schemapositioner) och obligatorisk studie- och yrkesvägledning i lägre åldrar.

Att studie- och yrkesvägledningen behöver stärkas är vi nog alla överens om. Men vi tror inte att förslaget om framtidsval, i den form det nu föreslås, är den rätta vägen för framtidens vägledning.

Studie- och yrkesvägledarna inom grundskolan, Uddevalla kommun

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Skolmarschen

Här protesterar hundratals mot nedskärningarna

Skolmarschen

”Hör oss vråla, sluta snåla!” 
Så lät det när hundratals personer samlades på Sergels torg för att protestera mot nedskärningarna i skolan. 

Annons
Annons

Skolmarschen: ”Enough is enough”

Skolmarschen

Under helgen samlades lärare, syvare och föräldrar i hela landet för att protestera mot nedskärningar i skolan.

Annons

Sju av tio kommuner planerar att spara på skolan under 2020

Nedskärningar

Åtta av tio kommuner har i år genomfört besparingar på skolan. Samtidigt planerar sju av tio kommuner att skära ner ytterligare på skolan under nästa år.
Det visar Skolvärldens undersökning bland fackligt aktiva lärare.

Lärarna demonstrerar i Norrköping: ”Har knutit handen i fickan”

Skolmarschen

Lärare i Östergötland har tröttnat på kommunernas sparande. 

Annons
Annons

Piteå marscherar mot nedskärningar: ”Nu får det vara nog”

Skolmarschen

På söndag samlas demonstranter i Piteå för att protestera mot nedskärningar i skolan. 

Annons

Lärare i ny protest: ”Antingen kämpar vi eller så dör vi”

Skolmarschen

I helgen väntas landets gator fyllas av tusentals människor som protesterar mot nedskärningarna på skolan.

Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar

Extra anpassningar

Genom att arbeta strukturerat utifrån en gemensam grund, når man många elever och behovet av extra anpassningar minskar. Det menar specialpedagogen Diana Storvik.

Debatt

”8 uppgifter vi lärare vill ha assistenter till”

Debatt

”Lärarassistenter måste ha en enhetlig befattningsbeskrivning, baserad på vad lärarna själva anser sig behöva. Det här är våra förslag”, skriver lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

Kommentera

”Vi lärare behöver verktyg för att reglera vår arbetstid”

Debatt

”Ett sådant verktyg tror jag är nyckeln till att slippa att vi i november har tagit på oss så mycket att vi inte orkar längre”, skriver läraren Emelie Johansson.

Kommentera

Nu ska glädjebetygen stoppas

Betyg

Betygsutredningen får i uppdrag att utreda hur betygsinflation kan motverkas.

Anders Hansen: ”Digitala verktyg gynnar de duktiga eleverna”

Skärmdebatten

Digitala verktyg har sin plats i klassrummet men mobilen ska inte med, om hypade psykiatern Anders Hansen får bestämma.

Forskarna: Ge lärarna makten att definiera elevernas utveckling

Bedömning

Ju mer vi fokuserar på skolans resultat desto sämre går det, menar didaktikprofessorn Magnus Hultén.

Tidskriftspriset

Skolvärlden nominerad till Tidskriftspriset – igen

Nominering

För andra året i rad är Skolvärlden nominerad till det prestigefyllda Tidskriftspriset.

Betyg

”Bakom kritiken mot kunskapskrav finns en outtalad misstro”

Debatt

Betygsexperten Per Måhl om varför han är starkt kritisk till relativa betyg.

Kommentera

Betygsexperten: ”Så bör kunskapskraven se ut för att alla ska förstå”

Debatt

”Skolverkets betygskriterier är inte bra och de nuvarande kunskapskraven är sämre. Så här borde kunskapskraven se ut”, skriver Per Måhl.

Kommentera
Debatt

Forskarna: ”Skolverket osynliggör minoriteter i historieundervisningen”

Debatt

Svenska elever riskerar att missa viktiga kulturella lärdomar från närområdet i och med Skolverkets förslag om ny kursplan för historia, skriver forskarna Thomas Nygren och Olle Nolgård vid Uppsala universitet.

Kommentera

Per Kornhall: Fem kännetecken för en bra skola

Skolutveckling

Per Kornhall bloggar om fem framgångsfaktorer för skolor:
”Om man bestämmer sig för att göra skillnad på riktigt och inte ger upp så kommer man att till slut lyckas. Hatten av för Vårbyskolans rektor och lärare. Det är uppenbart att de vet precis vad de gör.”

Lärarutbildning

Rebecca Roth: ”Antalet lärosäten bör halveras”

Utbildning

LR Studs ordförande reagerar på stoppade lärarutbildningar.

”Bilden av Sydkoreas skola stämmer inte”

Internationellt

Sydkorea målas ofta upp som en nation med en superskola och hårt drillade elever. Enligt den sydkoreanska antroprologen Hyonkyong Kim är det en felaktig bild.

Ny undersökning: Därför är lärare positiva till nationella prov

Nationella prov

En majoritet av lärarna i grundskolan uppskattar de nationella proven. Det visar nya siffror från Skolverket.

Kurs- och ämnesplaner

Sminkade kursplaner – det här duger inte, Skolverket!

Blogg

”Vi lärare har fortfarande inte något att hålla i och relatera elevernas kunskaper till när det gäller kunskapsnivåer än tidigare”, skriver Nicklas Mörk.

Nya kursplanerna: ”Man har lyssnat på lärarna”

Kurs- och ämnesplaner

Mindre detaljnivå, bättre åldersanpassning och tydligare fokus på fakta. Det är några av målen med Skolverkets förslag på nya kurs- och ämnesplaner.

”Dags att byta fokus från bedömning till lärande”

Debatt

”Med en skola som fokuserar på begripligt lärande och undervisning får vi mer motiverade och professionella lärare, elever som begriper och en minskad psykisk stress för alla”, skriver läraren Johan Alm.

Kommentera
Debatt

Slutreplik: ”Ansvaret för arbetsmiljön ligger på huvudmannen”

Debatt

”Johanna Jaara Åstrand, om du anser att det för dina medlemmar uppstått ”en osund anmälningskultur”, varför kräver du inte av de ansvariga, att reda ut vad som gäller för våra barn och dina medlemmar?”, skriver skoldebattörerna Jiang Millington och Claes Jenninger i en slutreplik.

Kommentera

Replik: ”Det krävs en lagstiftning som ger lärare rätt att agera”

Replik

”Det är orimligt att lärare som bedöms ha gjort ett riktigt ingripande ändå drivs vidare av myndigheterna på grund av att den ordningsstörande eleven uppger sig kränkt”, svarar Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, i en replik.

Kommentera

”Trygghet i skolan är trygga relationer”

Debatt

”I stället för att försvara sina medlemmar i Lärarförbundet mot försumliga arbetsgivare vill Johanna Jaara Åstrand lägga ytterligare ansvar på dem för tryggheten i skolan”, skriver skoldebattörerna Jiang Millington och Claes Jenninger.

Kommentera

”Inför ett gymnasialt basår”

Debatt

”Så skapas bättre förutsättningar att klara kurserna på gymnasiet, och elevernas chans att få högre betyg ökar”, skriver läraren Ola Alfredsson.

Kommentera
Likvärdighet

Specialpedagoger prisas för likvärdighetsarbete: ”Vi jobbar stenhårt”

Likvärdighet

Elva lärare i Kalmarsunds gymnasieförbund prisas för sitt arbete för ökad likvärdighet.

Lärarbrist – då fick eleverna gamla betyg

Lärarbrist

I lärarbristens spår har elever i Gällivare inte fått sin garanterade undervisningstid i vare sig musik eller hem- och konsumentkunskap. Det har gjort att elever inte kunnat få några nya betyg – istället har de som fick ett terminsbetyg från hösten fått det överflyttat till läsårsbetyget.

Guldäpplet

De är årets vinnare av Guldäpplet

Guldäpplet

Här är årets vinnare av Guldäpplet.
– Vi står här idag för att vi faktiskt har presterat något, säger Johan Sköld.

Svensk lärarbrist och segregation i ny EU-rapport

Rapport

EU:s utbildningskommissionär: ”Vi måste framförallt satsa på lärarna”

90-talets skolreform

”Ingen hindrade regeringen från att vända upp och ner på allt”

Blogg

Per Kornhall efter mötet med förra skolministern Beatrice Ask: ”Regeringen hade bråttom. Så bråttom att de inte hann med att utreda konsekvenser”.

Tidigare skolministern pressas om 90-talets skolreformer

Friskolereformen

Beatrice Ask genomförde den omdiskuterade friskolereformen under sin tid som skolminister. I podcasten ”Kornhall & Skogstad” pressas hon om sitt politiska agerande under 90-talet.

Skolupproret: ”Vi har snackat nog – det är dags att agera”

Debatt

”Förskolans, fritidshemmens och skolans personal får betala nedskärningarna med sin hälsa med höga sjukskrivningstal som följd. Det är dags att agera”, skriver företrädare för Fritidshems- Lärar- och Skolledarupproret.

Kommentera
Klimat

Så ska lärare få hjälp med klimatfrågan: ”Behöver jävlar anamma”

Klimatet

Nu kommer boken som hjälper lärare med vår tids mest brännande fråga.

Skolplattformar

LR vill se nationell digital plattform: "Ett enormt slöseri"

Teknik

Flera digitala skolplattformar skrotas efter kritik från lärare och föräldrar.

Lärarbrist

Ny statistik: Allt fler lärare jobbar efter 65

Lärarkåren

Antalet yrkesaktiva lärare som är 65 eller äldre ökar hela tiden och har mer än fördubblats sedan 2010, visar färska siffror.

Tioårig grundskola

Lärare om tioårig grundskola: ”Ger möjligheter”

Reform

Regeringen är överens med C och L om att införa en tioårig grundskola. 

 

”Varför kan inte läraren vara en kompis?”

Debatt

”Det behöver inte vara ett problem att lärare och elever umgås på fritiden”, skriver lärarstudenten Erik Rezazadeh. 

Kommentera

Efter fackets anmälan och besparingar – nu avgår politikerna

Kommunkrisen

Efter att ha sparkat utbildningschefen som motsatte sig tuffa skolbesparingar avgår toppolitikerna.
– En fullständig cirkus, säger LR:s Niclas Wahlgren.

Här stöttar de lärarna på nedläggningshotade skolan

Manifestation

En kommunal skola hotas av nedläggning för att ge plats åt en friskola. Då kliver föräldrarna in och protesterar.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna efter nya timplanen: Vi jobbar mer än någonsin

Idrott och hälsa

Lärare vittnar om stora skillnader när idrott och hälsa fått mer undervisningtid. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons