musiklarare1

Koncentrerade elever i musiksalen på Solfagraskolan i Huddinge.

| Foto: Magnus Glans
Lärarbrist

”Stora grupper gör att många lärare slutar”

Bristen på musiklärare är stor på flera håll i Sverige. En orsak är de stora grupperna. 
– De står inte ut, säger Anders Huss som varit verksam vid Musikhögskolan i Örebro. 

Anders Huss
  • Musiklärare i Örebro som undervisat i grundskolan större delen av sitt yrkesverksamma liv. 
  • Undervisade under fem år på Musikhögskolan vid Örebro universitet på ämneslärar-utbildningen där han undervisade i metodik, ämnesdidaktik och ansvarade för den verksamhetsförlagda utbildningen.
  • Valde för ett år sedan att återvända till grundskolan och undervisar nu på en F–6-skola eftersom han ”längtade tillbaka till ungarna”. 

Att många musiklärare slutar på grund av stora undervisningsgrupper bekräftas av Anders Huss som undervisat blivande lärare vid Musikhögskolan i Örebro. Nu är han tillbaka som musiklärare i grundskolan. 

– Vi har genom åren utbildat massor av duktiga musiklärare i Sverige. Men de jobbar inte längre som musiklärare i grundskolan, för de står inte ut. 

Varför står de inte ut?

– De första åren är hundår. Du kommer till en skola, får på schemat att möta 300, 400, 500 barn som du ska ha en relation till, lära känna, och lära dig namnen på. Du förväntas direkt bedöma och skriva omdömen. Det är en nästintill omöjlig uppgift. 

I Lgr 80 var undervisningsgruppernas storlek i musik på högstadiet reglerade, en grupp fick vara max 15 elever. Och även Arbetsmiljöverket säger att man ”bör undvika att ha fler än 15 elever vid ett och samma tillfälle och i samma lokal” när man jobbar med musik. 

– Det är en oändlig skillnad. Tänk att du sitter på knä framför en elev och hjälper hen att spela gitarr, då kan du inte ha 27 till som skriker på dig bakom ryggen. Mycket av kunskapskraven handlar om instrumentspel med bland annat ackordspel och melodispel. Det blir mycket handledande i musikundervisningen. 

Själv undervisar han i årskurs F–6 och har halvklass med femmor och sexor. Det är viktigast, säger han, eftersom man då börjar närma sig betygsättning.

– Jag står ut för jag brinner för det här, det är roligt och meningsfullt. Men också jobbigt. 

De som slutar, vart tar de vägen? 

– Musiklärare har en ganska bred arbetsmarknad, kulturskolan är ett jättestort område och konkurrerar om lärarna i grundskolan. 

Agneta Höglund.
Agneta Höglund. | Foto: Magnus Glans

På Solfagraskolan i Huddinge sker all musikundervisning i halvklass, något musikläraren Agneta Höglund ställde som krav när hon anställdes på skolan. 

– Träffas musiklärare så hinner det inte gå fem minuter innan gruppstorleken kommer upp. Det är en av våra stora utmaningar, och ett skäl till att lärare slutar. En annan utmaning är bedömningen som hela tiden måste ske i stunden och det underlättas så klart enormt om man har mindre grupper, säger Agneta Höglund.

Vad kan huvudmannen göra för få lärarna att stanna i grundskolan?

– Ämnet måste få kosta. När du ska handleda barn i musik kan du inte ha helklass. Det är nog det enklaste svaret. Det är väldigt viktigt för arbetsmiljön. Sen måste du också ha en lokal som är ändamålsenlig.  Och gärna med grupprum, det låter ju en del från ämnet. 

Kommentera