Sandra Pilemalm debatt

Sandra Pilemalm, högstadielärare, projektledare på Skolverket och politiker (L) i Lomma, skriver om lärares komplexa arbete med anledning av SD-politikern i Hörby som anklagas för att ha försökt påverka undervisningen på sin dotters skola.

| Foto: Julia Sjöberg
Debatt

”Stora krav på lärare när demokratins värden krockar”

”Händelsen i Hörby sätter ljus på frågor som behöver diskuteras nu och i framtiden, inte minst vad gäller komplexiteten i lärares yrke”, skriver Sandra Pilemalm.

Alltsedan det blev känt att Hörbypolitikern Johan Ohlin (SD) försökte påverka dotterns historieundervisning på gymnasiet har politiker och skolledare uttalat sig i media i det olämpliga när politiker och vårdnadshavare försöker påverka undervisningen. Ohlin hävdar att han endast skrev i egenskap att vara pappa.

Oavsett hur det ligger till, sätter händelsen ljus på frågor som behöver diskuteras nu och i framtiden, inte minst vad gäller komplexiteten i lärares yrke och de stora krav som ställs på lärare när demokratins värden krockar, samt barns rätt till integritet.

Det är inget nytt fenomen för lärare eller rektorer att föräldrar har synpunkter på undervisningens innehåll eller agerande inom skolans väggar. I Skollagen står dessutom att: ”vårdnadshavare för barn i förskolan och grundskolan ska erbjudas möjlighet till samråd och inflytande över utbildningen samt deltagande i skolans kvalitetsarbete” (kap 4, §12,)

Många gånger speglar de samtal som förs med skolan demokratiska utmaningar som samhället står inför. En av de svåraste sakerna är när demokratins värden krockar. Inom olika religioner finns det utrymme för att tolka att alla människor inte har lika rättigheter och värde, t.ex. homosexuella och kvinnor. Vi har religionsfrihet i Sverige, men samtidigt är alla människor lika värda och har samma rättigheter.

I fallet med SD-politikern krockar elevens integritet med intresset för allmänheten att få reda på samhällsviktiga frågor. Debatten bör inte reduceras till att bli en politisk aktion gentemot Sverigedemokraterna, utan måste också inrymma barns rätt till integritet och rätt att inte användas som språngbräda i politiskt laddade frågor och bli exponerade på ett ofördelaktigt sätt. Kanske är det också därför det är väldigt få lärare eller rektorer som framträder offentligt när föräldrar vill påverka undervisning eller demokratiarbete i skolan. För en del barn är skolan en fristad från ett hem som inte präglas av demokratiska värderingar, en livsviktig arena att få kunskap om och praktisera demokrati.

”Det skolan ska stå för delas inte av alla”

I en demokrati måste skolan vara öppen för samtal även när föräldrar och elever uttrycker uppfattningar som strider mot skolans värdegrund som vilar på det svenska samhällets demokratiska principer och värden. Det är i det mellanrummet som det finns en chans att föra samtal som påverkar individer och familjer i demokratisk riktning.

Det står också skrivet i styrdokument att dialogen i klassrummet vid demokratiarbete när elever ger uttryck för antidemokratiska åsikter behöver präglas av rätt till skydd mot kränkningar. Ett uppdrag som inte är enkelt och som gör att det är väldigt lockande att skippa svåra men viktiga frågor för elevers utveckling mot att bli demokratiska medborgare.

Lägger man därtill att ställningstagande kan väcka ont blod utanför skolans väggar är det ännu lättare att låta bli. För några år sedan tog personal på en skola ställning för mänskliga rättigheter genom att måla naglarna i olika färger. Detta efter att höjdhopparen Emma Green-Tregaro och löparen Moa Hjelmer, med målade naglar protesterat mot en rysk lag som förbjöd icke-traditionella sexuella relationer. Rektors telefonlinje blev upptagen den dagen då tidningsartikeln ”Lärare med färg för lika villkor” publicerades. Alla uppskattade inte ställningstagandet.

Det skolan ska stå för delas inte av alla. Emellanåt har det kommit synpunkter på det jag pratat om i klassrummet. ”Dessutom hörde jag att ni bara hade halva engelsklektionen i fredags och resterande delen var det mer intressant att visa bilder på flyktingarna. Är inte detta något man får ta efter skoltid? Alla har kanske inte samma åsikter om detta?”.

Lärares uppdrag är inte att överföra åsikter till elever. Utbildningsuppdraget innefattar bl.a. att ge eleverna kunskap och redskap så att de kan bli demokratiska medborgare. Det är ett viktigt, komplext utbildnings- och samhällsuppdrag som ställer stora krav på läraren, särskilt när demokratins värden krockar.

Sandra Pilemalm, legitimerad SO- och engelsklärare på högstadiet
Arbetar just nu som:  Projektledare för Skolverkets riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande i Burlövs kommun
Politiker (L), Lomma kommun, gruppledare och ordförande Liberalerna Lomma-Bjärred

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera