Finance strategy
Rapport

Stora löneskillnader för skolledarna

Skolledarnas löner ökar för tredje året i rad. Men löneskillnaderna i landet är fortfarande för stora, enligt Skolledarförbundet.
​– Min lön motsvarar inte ansvarspositionen, säger Anita Kitok, rektor på Raketskolan i Kiruna.

Det har varit en generell löneökning för skolledare på 15 procent de senaste tre åren, visar lönestatistik från Sveriges Skolledarförbund.

Matz Nilsson.
Matz Nilsson. | Foto: Andreas Hillergren

Men trots att utvecklingen ser positiv ut motsvarar lönerna fortfarande inte det ansvar och den komplexitet arbete som skolledarrollen i dag innebär, enligt förbundet.

– Vi vet att många skolledare de kommande åren kommer att gå i pension, och ska vi klara den stora utmaning som skolan står inför med många nyanlända barn och ungdomar, måste vi få de allra bästa att bli skolledare. Och inte minst försäkra oss om att de som arbetar som skolledare idag, vill fortsätta att göra det, säger Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, i ett pressmeddelande.

Statistiken visar dessutom att löneskillnaderna i landet är stora. Enligt Dagens Samhälle skiljer sig den genomsnittliga rektorslönen kraftigt, från Stockholms 56 000 kronor i månaden till Västerbottens 43 000 kronor. Enligt tidningen ligger även Göteborg långt efter Stockholm.

För Anita Kitok, rektor på Raketskolan i Kiruna, innebar inte bytet från lärare till rektor så stor löneökning som hon hade förväntat sig, enligt Dagens Samhälle. Hon tjänar 4 000 kronor mer i månaden, men det motsvarar inte det ökade ansvaret, anser hon själv.

– Vi har väldigt komplexa arbetsuppgifter, men här i kommunen finns förstelärare som tjänar mer än rektorn på samma skola gör, säger hon till tidningen.

I den löneenkät som Skolledarförbundet genomfört visar det sig också att de flesta skolledare jobbar mer än 40 timmar i veckan.

– I praktiken arbetar Sveriges skolledare sex dagar i veckan. Det oroar oss mycket. Det visar att det behövs fler skolledare i Sverige. Det måste arbetsgivarna ta itu med omgående, säger Matz Nilsson.

Kommentera