corona_skolstart
Arbetsmiljö

Stora skillnader i hur skolor har rustat vid skolstarten

Plexiglas, visir och golvmarkeringar – eller inga skyddsåtgärder alls. 
Det råder stora skillnader kring hur svenska skolor har corona-rustat inför terminsstarten.

Återkomsten till skolan har kantats av både upprymdhet och en dos rädsla. Risk för ökad smittspridning och hur man ska kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer i skolorna orsakar oro bland skolpersonal när höstterminen nu har inletts.

Det ser dock väldigt olika ut gällande i vilken utsträckning skolor har vidtagit åtgärder inför skolstarten. 

När Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg startade terminen vecka 34 gjorde man det genom att bland annat bygga ett corona-tält för att sprida ut eleverna under lunch, rapporterar GT.

I södra Bohuslän på Mimers gymnasium har man valt att införa undervisning på distans varannan vecka för att minska trängseln och risken för smittspridning. Endast en tredjedel av de 1 600 eleverna på gymnasiet får vara i skolan samtidigt, skriver Kungälvs-Posten.

Det finns även exempel på andra skolor i landet där det är desto mer oklart och skralt med corona-anpassningar inför elevernas anländande. 

På Torparskolan (F–6) i Växjö har åtgärderna inför skolstarten varit otydliga, enligt lokala fackombud. ​

– De första dagarna har varit röriga. Vi har ganska tydliga förhållningsregler generellt i kommunen på hur man ska göra på skolorna – sedan är det upp till varje rektor att verkställa dessa. På vår skola har inte det här området varit prioriterat utan det har egentligen bara varit upp till varje enskild lärare och arbetslagen att se till att det upprätthålls ordning för att minska smittspridningen, säger Ingela Wik, lärare och LR-ombud på Torparskolan.

Hon har påtalat den ohållbara situationen under de första dagarna på terminen, men skolans rektor lägger ansvaret på arbetslagen att själv lösa situationen

– I princip dagligen har klasser blandats och avstånden är svåra att upprätthålla. Man hade önskat att det fanns en extra tydlighet från ledningen inför den här skolstarten, säger Ingela Wik och fortsätter:

– Vår chef är också orolig för corona, men sedan handlar det om hur man ska verkställa åtgärderna ute i verksamheten – där har det misslyckats. Det ska inte vara ett personligt val att det upprätthålls ordning, utan reglerna måste gälla för alla på skolan, annars kommer det till slut kanske att gå illa. Rektorn har dock varit noga med att påminna oss i personalen om att hålla avstånd i personalrum och liknande.

Personalen på skolan vill att man i största möjliga mån ska undvika att olika klasser blandas i de gemensamma utrymmena.

– I klassrummet är det svårt att undgå smittan, om man är i samma rum. Men jag tycker det är dumt att jag ska behöva sitta och äta tillsammans med fem sex andra klasser i matsalen, nu är det som om man har gett upp. Man ska inte behöva utsättas för det här på sin arbetsplats, det känns inte alls kul.

Hur skulle du beskriva stämningen bland kollegorna som uppstått på grund av situationen?

– Det är nog olika hur man upplever situationen men jag vet flera kollegor som känner samma oro som jag gör. 

På Nacka gymnasium, drygt en mil öster om Stockholm, har man vidtagit flera åtgärder för att minska smittrisken nu när över 2 000 elever återvänt tillbaka

Skolan har bland annat satt in plexiglasskivor i skolans bibliotek, golvmarkeringar som uppmanar att hålla avstånd, enkelriktat i en trappa som många använder, handsprit utplacerat överallt och extra personal som städar gemensamma ytor hela dagarna. 

Skolans lärare har även fått möjligen att använda visir på arbetsplatsen, om man vill.

– Skolan har satt in flera åtgärder i enlighet med rekommendationer från FHM och Skolverket. Jag har själv inte använt visir ännu, men det är väldigt bra att möjligheten finns att få visir om man så vill, säger Maria Leijonhielm, lärare i juridik, företagsekonomi, samhällskunskap på Nacka gymnasium.

Några av åtgärderna som vidtagits för att minska smittrisken på Nacka-skolan. Foto: Maria Leijonhielm
Några av åtgärderna som vidtagits för att minska smittrisken på Nacka-skolan. Foto: Maria Leijonhielm

Maria Leijonhielm, som även är ​lokalombud för Lärarnas Riksförbund på skolan, tycker att det känns bra att vara tillbaka igen i skolan med eleverna. Att skolan har vidtagit flera åtgärder för att minska smittrisken har fått henne och kollegorna att känna ett visst lugn inför terminsstarten.

– Jag har även turen att få undervisa i ett luftigt klassrum, så det underlättar. I vårt arbetslag har vi även bestämt att de eleverna som går vårt program ska ha fast platser i klassrummet för att minska smittspridning, säger hon. 

Huvudmannen har sedan tidigare beslutat att alla gymnasieelever ska ha lektioner i skolan. Elever i årskurs 1 hade skolstart redan i fredags förra veckan och eleverna i årskurs 2 och 3 kom tillbaka till skolan på tisdagen. 

– Vi är en otroligt stor skola med över 2 000 elever med bitvis ganska trånga korridorer. Så klart det kommer vara en utmaning att få det att fungera.

Tycker du att det har satts in tillräckligt med åtgärder inför skolstarten?

 – Det är svårt att säga så här i början. Men det är bra att man har rustar skolan för att möta smittorisken. Vi får se hur situationen utvecklar sig och hoppas att åtgärderna är tillräckliga så att skolan inte behöver stänga igen.

Lärarnas Riksförbund har fått många frågor om skolstarten från sina medlemmar. 

I en tidigare intervju med Skolvärlden svarar Elisabeth Ollesdotter, chef för förhandling och facklig utbildning på Lärarnas Riksförbund, på lärarnas vanligaste frågor kring viruset inför skolstarten.

– Nu har arbetsgivare haft sommarledigheten på sig att ta fram lokala riktlinjer och bedriva ett smittminimerande arbete men tyvärr har det inte gjorts i den utsträckning som vi hade hoppats. Det är beklagligt, men jag hoppas att det görs på fler platser i landet nu, säger hon.

Läs mer om frågorna här. 

Kommentera