Annons

Stora skillnader i hur skolor har rustat vid skolstarten

Publicerad 24 augusti 2020

Relaterat

Plexiglas, visir och golvmarkeringar – eller inga skyddsåtgärder alls. 
Det råder stora skillnader kring hur svenska skolor har corona-rustat inför terminsstarten.

Återkomsten till skolan har kantats av både upprymdhet och en dos rädsla. Risk för ökad smittspridning och hur man ska kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer i skolorna orsakar oro bland skolpersonal när höstterminen nu har inletts.

Det ser dock väldigt olika ut gällande i vilken utsträckning skolor har vidtagit åtgärder inför skolstarten. 

När Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg startade terminen vecka 34 gjorde man det genom att bland annat bygga ett corona-tält för att sprida ut eleverna under lunch, rapporterar GT.

I södra Bohuslän på Mimers gymnasium har man valt att införa undervisning på distans varannan vecka för att minska trängseln och risken för smittspridning. Endast en tredjedel av de 1 600 eleverna på gymnasiet får vara i skolan samtidigt, skriver Kungälvs-Posten.

Det finns även exempel på andra skolor i landet där det är desto mer oklart och skralt med corona-anpassningar inför elevernas anländande. 

På Torparskolan (F–6) i Växjö har åtgärderna inför skolstarten varit otydliga, enligt lokala fackombud. ​

– De första dagarna har varit röriga. Vi har ganska tydliga förhållningsregler generellt i kommunen på hur man ska göra på skolorna – sedan är det upp till varje rektor att verkställa dessa. På vår skola har inte det här området varit prioriterat utan det har egentligen bara varit upp till varje enskild lärare och arbetslagen att se till att det upprätthålls ordning för att minska smittspridningen, säger Ingela Wik, lärare och LR-ombud på Torparskolan.

Hon har påtalat den ohållbara situationen under de första dagarna på terminen, men skolans rektor lägger ansvaret på arbetslagen att själv lösa situationen

– I princip dagligen har klasser blandats och avstånden är svåra att upprätthålla. Man hade önskat att det fanns en extra tydlighet från ledningen inför den här skolstarten, säger Ingela Wik och fortsätter:

– Vår chef är också orolig för corona, men sedan handlar det om hur man ska verkställa åtgärderna ute i verksamheten – där har det misslyckats. Det ska inte vara ett personligt val att det upprätthålls ordning, utan reglerna måste gälla för alla på skolan, annars kommer det till slut kanske att gå illa. Rektorn har dock varit noga med att påminna oss i personalen om att hålla avstånd i personalrum och liknande.

Personalen på skolan vill att man i största möjliga mån ska undvika att olika klasser blandas i de gemensamma utrymmena.

– I klassrummet är det svårt att undgå smittan, om man är i samma rum. Men jag tycker det är dumt att jag ska behöva sitta och äta tillsammans med fem sex andra klasser i matsalen, nu är det som om man har gett upp. Man ska inte behöva utsättas för det här på sin arbetsplats, det känns inte alls kul.

Hur skulle du beskriva stämningen bland kollegorna som uppstått på grund av situationen?

– Det är nog olika hur man upplever situationen men jag vet flera kollegor som känner samma oro som jag gör. 

På Nacka gymnasium, drygt en mil öster om Stockholm, har man vidtagit flera åtgärder för att minska smittrisken nu när över 2 000 elever återvänt tillbaka

Skolan har bland annat satt in plexiglasskivor i skolans bibliotek, golvmarkeringar som uppmanar att hålla avstånd, enkelriktat i en trappa som många använder, handsprit utplacerat överallt och extra personal som städar gemensamma ytor hela dagarna. 

Skolans lärare har även fått möjligen att använda visir på arbetsplatsen, om man vill.

– Skolan har satt in flera åtgärder i enlighet med rekommendationer från FHM och Skolverket. Jag har själv inte använt visir ännu, men det är väldigt bra att möjligheten finns att få visir om man så vill, säger Maria Leijonhielm, lärare i juridik, företagsekonomi, samhällskunskap på Nacka gymnasium.

Några av åtgärderna som vidtagits för att minska smittrisken på Nacka-skolan. Foto: Maria Leijonhielm

Maria Leijonhielm, som även är ​lokalombud för Lärarnas Riksförbund på skolan, tycker att det känns bra att vara tillbaka igen i skolan med eleverna. Att skolan har vidtagit flera åtgärder för att minska smittrisken har fått henne och kollegorna att känna ett visst lugn inför terminsstarten.

– Jag har även turen att få undervisa i ett luftigt klassrum, så det underlättar. I vårt arbetslag har vi även bestämt att de eleverna som går vårt program ska ha fast platser i klassrummet för att minska smittspridning, säger hon. 

Huvudmannen har sedan tidigare beslutat att alla gymnasieelever ska ha lektioner i skolan. Elever i årskurs 1 hade skolstart redan i fredags förra veckan och eleverna i årskurs 2 och 3 kom tillbaka till skolan på tisdagen. 

– Vi är en otroligt stor skola med över 2 000 elever med bitvis ganska trånga korridorer. Så klart det kommer vara en utmaning att få det att fungera.

Tycker du att det har satts in tillräckligt med åtgärder inför skolstarten?

 – Det är svårt att säga så här i början. Men det är bra att man har rustar skolan för att möta smittorisken. Vi får se hur situationen utvecklar sig och hoppas att åtgärderna är tillräckliga så att skolan inte behöver stänga igen.

Lärarnas Riksförbund har fått många frågor om skolstarten från sina medlemmar. 

I en tidigare intervju med Skolvärlden svarar Elisabeth Ollesdotter, chef för förhandling och facklig utbildning på Lärarnas Riksförbund, på lärarnas vanligaste frågor kring viruset inför skolstarten.

– Nu har arbetsgivare haft sommarledigheten på sig att ta fram lokala riktlinjer och bedriva ett smittminimerande arbete men tyvärr har det inte gjorts i den utsträckning som vi hade hoppats. Det är beklagligt, men jag hoppas att det görs på fler platser i landet nu, säger hon.

Läs mer om frågorna här. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons