svanlundskolk

Den bristande översikten är ytterligare ett argument för statlig reglering av skolan, menar Sara Svanlund, Lärarnas Riksförbund.

Frånvaro

Stora skillnader i kommunernas frånvaroregistrering

Huvudmännen har det yttersta ansvaret för elevernas närvaro. Men en ny undersökning visar att endast hälften av kommunerna samlar in statistik.
– Det är jättesynd, och ytterligare ett argument för statlig reglering, menar Sara Svanlund, för Lärarnas Riksförbund.

Dålig koll på frånvaron

487 skolledare och 186 kommuner har tillfrågats om frånvaron.

Drygt hälften av landets kommuner samlar in statistik över närvaron i de egna skolorna.

Endast 12 procent samlar in uppgifter från friskolorna.

83 procent anser att de säkerställer att alla barn gör sin skolplikt.
Skolledarna uppger att 12 procent av eleverna i nian har en frånvaro större än 10 procent, medan kommunerna menar att siffran är 17 procent. Över 50 000 elever på mellan- och högstadiet har hög frånvaro.

Av dessa är 14 000 frånvarande en femtedel av tiden och mer än 38 000 har en frånvaro mellan 10–19 procent.

Hitta rapporten här

Det finns ingen nationell statistik över frånvaron. Men en ny undersökning visar att den är hög – siffror som stämmer med Skolinspektionens uppgifter från slutet av 2015.
Ideella föreningen Prestationsprinsen har intervjuat 487 skolledare och 186 kommuner om frånvaron. Den visar att drygt hälften av landets kommuner samlar in statistik över närvaron i de egna skolorna. Endast 12 procent samlar in uppgifter från friskolorna. Samtidigt svarar 83 procent att de säkerställer att alla barn gör sin skolplikt.

Sara Svanlund
Sara Svanlund

– Om vi ska höja måluppfyllelsen är det ett problem om vi inte har närvarande elever. Jag som lärare får svårt att göra en rättvis bedömning och planera med vårdnadshavare, om eleverna inte är i skolan, säger Sara Svanlund, andra vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.
Skolledarna uppger att 12 procent av eleverna i nian har en frånvaro större än 10 procent, medan kommunerna menar att siffran är 17 procent. Över 50 000 elever på mellan- och högstadiet har hög frånvaro.

Av dessa är 14 000 frånvarande en femtedel av tiden och mer än 38 000 har en frånvaro mellan 10–19 procent.
För Skolinspektionen sker det viktigaste arbetet dock på skolnivå.
–­ Det är viktigt att skolan har koll för att upptäcka eleverna och snabbt vidta åtgärder. Sen handlar det om att arbeta förebyggande och skapa en miljö där elever inte blir frånvarande. Det finns stora utvecklingsmöjligheter för samverkan med andra myndigheter, som socialtjänst och BUP, säger Ann Edvinsson, utredare på Skolinspektionen.
Lärarnas Riksförbund menar dock att samlad statistik också ger bättre möjlighet till uppföljning.

– Det handlar om att föra statistik men också se om att kunna åtgärda frånvaron, säger Sara Svanlund.

Men även Skolinspektionen kan tänka sig en samlad statistik.

– Självklart kan det finnas vikt att jämföra mellan kommuner om det finns strukturella problem kring frånvaro, säger Ann Edvinsson.
 

Kommentera