Organisering

”Storlek är styrka i fackliga sammanhang”

Robin Smith fack

”Trenden på arbetsmarknaden är att de större fackliga aktörerna dominerar alltmer”, skriver Robin Smith, ledamot i förbundsstyrelsen, samordnande ombud för privat sektor och ledamot i styrelsen för distrikt Stockholm stad. Bilden från lärarnas demonstrationer mot kommunala nedskärningar i Sundsvall.

Medlemsomröstning
  • 20 januari till 15 februari 2022 genomförs en medlemsomröstning om en eventuell ny organisering.
  • Här hittar du inriktningsdokument för ny organisering.

Nu finns förutsättningarna för landets lärare att förena sina fackliga krafter i ett nytt förbund, Sveriges Lärare, som samlar styrkorna ur de existerande lärarfacken. En grupp ombud från Stockholm har dock i en artikel uttryckt farhågor om att ett sådant förbund skulle kunna leda till att klass- och ämneslärare i grundskolan mot sin vilja blir representerade av ombud som är lärare i fritidshem eller lärare i förskoleklass.

Hur dessa minoritetsgrupperingar skulle kunna dominera den stora majoriteten av grundskolans lärare är oklart. Faktum är att lärare i fritidshem tillsammans med lärare i förskoleklass endast utgör en tiondel av förbundens medlemmar i den kommunala grundskolan, så någon rimlig anledning för klass- och ämneslärare att befara att deras intressen och hjärtefrågor ska marginaliseras finns inte. Även inom ramen för ett större och starkare förbund kommer de med bred marginal att ha ett numerärt övertag som tillåter dem att rösta fram de ombud de känner störst förtroende för.

Den oro som förs fram i artikeln tycks bottna i en upplevelse av att olika medlemsgrupper på skol- och kommunnivå har spelats ut mot varandra i kamp om alltför knappa resurser, att de slitningar som en underfinansierad och överbelastad verksamhet utsatts för har skapat disharmonier i arbetstagarleden. Men resignation inför detta förhållande är inte ett alternativ.

Möjligheten för lärarkåren att resa sig ligger i stället i att finna den form för facklig organisering som samlar kraft nog att bryta dagens dödläge och på allvar ta itu med den politiska handfallenhet och de systemfel som förlamar den svenska skolan. Det vore därför ytterst sorgligt om en rädsla för mindre grupperingars särart tilläts stänga vägen framåt för Sveriges Lärare.

”LR:s politik har fått fullt genomslag”

Vidare gör artikeln gällande att ”Inom privat sektor har Lärarförbundet lyst med sin frånvaro”. Det stämmer inte. Lärarfacken är olika starka inom olika friskoleverksamheter och via Sveriges Lärare så kombineras dessa styrkor, med en ökad facklig täckningsgrad som resultat. Det ger friskolans lärare bättre förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt fackligt arbete.

Vi kan också läsa att ”Distrikt Stockholm stad anser att organiseringsutredningens förslag ska avvisas”. Om det är Andreas Mörcks organisationsutredning man hänvisar till så är det viktigt att framhålla att det inte är det förslaget som den stundande medlemsomröstningen handlar om, samt att alla röstande bör ta del av det aktuella inriktningsdokumentet innan de fattar sina beslut.

Artikelförfattarna ställer sig även frågande till vad ett större förbund kan erbjuda sina medlemmar. Ett svar är politisk påverkanskraft. Det förslag som de facto är föremål för omröstning innehåller ett ambitiöst skolpolitiskt program och det råder ingen tvekan om att LR:s politik fått fullt genomslag. Om Sveriges Lärare tar form kommer alltså LR:s tydliga budskap att förmedlas med över 300 000 medlemmar i ryggen och utan konkurrens om uppmärksamhet från ett annat lärarfack. Det går knappast att bortse från fördelarna med det.

Trenden på arbetsmarknaden är att de större fackliga aktörerna dominerar alltmer. Vi har sett hur medlemstunga aktörer inom både TCO och LO dikterat villkoren för förändringarna i LAS och stora fackförbund inom industri- och tjänstesektorn sätter alltför ofta den privata sektorns intressen före den offentliga.

Så även om det i teorin kan låta attraktivt att vara ett litet och vasst fackförbund så finns det en överhängande risk att resultatet i verkligheten blir litet och trubbigt. Det är helt enkelt svårt att komma runt det faktum att storlek är styrka i fackliga sammanhang.

Sveriges Lärare skulle bli landets tredje största fackförbund. I detta finns potentialen att förverkliga den skolpolitik som LR format och att göra läraryrket till ett tryggt, attraktivt och hållbart karriärval.

Robin Smith – ledamot i förbundsstyrelsen, samordnande ombud för privat sektor och ledamot i styrelsen för distrikt Stockholm stad

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera