bocker

Skollagen kräver pedagogiskt utbildade rektorer.

Ledarskap

Större pedagogisk erfarenhet hos kommunala rektorer

Jobbar du på en kommunal skola? I så fall är chansen större att rektor har pedagogisk högskoleexamen.

Om undersökningen

Data om rektorer finns i ”Beskrivande data 2015” hos Skolverket.

Lärares attityder till skolan finns i rapporten ”Attityder till skolan 2015”, också från Skolverket.

Alla rektorer som anställts efter den 15 mars 2010, och inte tidigare har statlig rektorsutbildning, ska enligt skollagen gå en treårig rektorsutbildning. 

Skollagen kräver att rektorer ska ha pedagogisk insikt – det gäller både utbildning och yrkeserfarenhet. Skolor med offentliga huvudmän är bäst på att uppfylla den delen av lagen.

89 procent av rektorerna inom den kommunala skolan har en pedagogisk utbildning, medan siffran är 73 procent hos skolor med privata huvudmän.

Lena Högback Nimhed
Lena Högback Nimhed

– Den erfarenhet som vi och jag har är att en pedagogiskt insatt rektor kan föra pedagogiska samtal med sin personal och förstår, känner till och fungera som ett relevant stöd. Det finns ett skäl att kravet finns med i lagen, säger Lena Högback Nimhed, undervisningsråd vid Skolverket.

Siffrorna, som kommer från en fördjupad granskning från Skolverket, visar också att en femtedel av rektorerna var nya på posten och hälften hade arbetat mindre än fem år.
Samtidigt bytte en fjärdedel av rektorerna skolenhet mellan läsåren 2013/14 och 2014/15.

– Jag tror att det är bra med en stabilitet men det är en högre omsättning jämfört med tidigare, säger Lena Högback Nimhed.

I Skolverkets attitydundersökning visade det sig att lärare generellt är positivt inställda till skolledningen, 65 procent känner sig nöjda.

Kommentera