norrtalje5

Förutom att kommunens alla lärare ska utbildas ska lokalerna anpassas till en mer inkluderande miljö.

NPF

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

Gemensamt ska kommunens skolor lyfta och anpassa miljön till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Som en del av arbetet ska skolpersonalen bland annat utbildas och skollokalerna ska anpassas, för att uppnå en så inkluderande lärmiljö som möjligt. Totalt rör det sig om 31 förskolor, 25 grundskolor och ett gymnasium.

Helene Walukiewicz, samordnare för Centrala Barn- och Elevhälsan i Norrtälje, var en av personerna som lyfte förslaget för kommunens politiker.

– Vi såg att det fanns ett stort behov av att kunna erbjuda elever med särskilda behov en bemötande miljö. Det är många föräldrar som hör av sig och frågar vad vår kommun har att erbjuda barn med särskilda behov. Skolverkets nationella rapport 440 visar att skolors huvudmän strävar efter en inkluderande miljö, men att det inte görs tillräckligt mycket. Jag kände att vi behövde göra någonting åt det, någonting varaktigt och långsiktigt, säger Helene Walukiewicz.

Kommunens rektorer, lärare och fritidspedagoger ska obligatoriskt närvara vid föreläsningar, göra studiebesök, och gå Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) webbutbildning om NPF.

– Ofta skickar skolor i väg några få lärare på fortbildning, men vi vill gå in brett för att få en slags masseffekt. Det handlar om att få en gemensam grundläggande kompetenshöjning, säger Helene Walukiewicz.

Vidare berättar hon att reaktionerna hittills bara har varit positiva.

– Det här är ett ämne i tiden, det är inget isolerat Norrtäljeproblem. När vi beslutade oss för att göra den här breda satsningen och förklarade för folk varför, var det inte svårt att få gehör. Det är ingen som kan säga att det här inte är viktigt.

Diskussionerna om satsningen började under våren förra året och nu är målet inställt på 2025.

– 2019–20 är tanken att vi ska följa upp och utvärdera arbetet. 2025 ska vi ha kommit en väldigt bra bit, med bra fysiska och psykiska miljöer för alla elever. Målet är att minska elevers skolfrånvaro och att alla elever ska bli gymnasiebehöriga, säger Helene Walukiewicz.

Som en del av satsningen har Rodengymnasiet i Norrtälje sedan hösten 2017 infört en inriktning som heter Samhällsprogrammet Flex. Det är en särskild inriktning för elever med diagnos inom autismspektrum. Inriktningen följer den vanliga kursplanen men är anpassad i den fysiska miljön och har ett pedagogiskt helhetstänk.

Klassrummen kan bland annat skärmas av och är inredda på ett sätt som ska ge eleverna optimala förutsättningar för att hålla uppe koncentrationen i undervisningen.

Karin Avellan-Hultman som är lärare och samordnare för programmet och berättar om att detaljer som i allmänhet kan uppfattas som obetydliga kan vara direkt avgörande för elever med koncentrationssvårigheter.

– Det viktigaste när de övriga skolorna i kommunen nu ska anpassa sig är att ha ett helhetstänk, lärarnas samarbete för helheten är jätteviktig. I alla klasser finns det ofta flera elever som är i behov av mindre sammanhang. Det gäller att tänka över saker som hur ofta eleverna behöver byta klassrum och att alla lärare samverkar så det till exempel inte blir att eleverna ska göra fem prov på en vecka, säger Karin Avellan- Hultman.

När det kommer till klassrumsmiljön så är lokalerna på Flex intryckssanerade, vilket innebär att klassrummen har kala väggar målade i neutrala, mjuka färger. All viktig information finns centrerad på tavlan och varje elev kan växla mellan att sitta vid det gemensamma konferensbordet eller vid sin egen, avskärmade arbetsplats.

Förutom det är även dagsljusbelysning installerat i klassrummen. Karin Avellan-Hultman berättar att en anpassning på andra skolor inte skulle vara skadlig för någon.

– Bra belysning och mindre buller gör att alla presterar bättre. Jag skulle vilja se att kommunens skolor får en tydlig checklista med instruktioner som ska följas. Den här satsningen är jättebra, men det är oerhört viktigt att skolledare och rektorer fullföljer och håller arbetet aktivt, säger hon.

Kommentera