2126332-kindergarten-children-learning-how-to-use-computers
Guldäpplet

”Stort behov av kunskap om nyanlända elever”

Sva-läraren Sara Persson är nominerad till Guldäpplet för sitt arbete med nyanlända elever och för hur hon använder IT i sva-undervisningen. 

Sara Persson

Lärare i svenska som andraspråk på Skogshagaskolan i Västervik.

Förstelärare med inriktning på formativ bedömning.

Driver frågor om nyanlända elevers lärande och alla barns och ungdomars rätt till en god utbildning. Föreläser om dessa frågor, samt om läs- och skrivundervisning på låg- och mellanstadiet.

Sara Perssons blogg hittar du här.

Om Guldäpplet

Guldäpplet har delats ut sedan 2002 till lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT, arbetar inkluderande och bidragit till kollegernas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter. 

Prisutdelningen äger rum på Skolforum i Älvsjö måndagen den 26 oktober kl 11.00 då vinnaren avslöjas.

– Det är jätteroligt och hedrande förstås. Och det är en bekräftelse på att de som nominerat mig, min rektor och utvecklingschefen i kommunen, faktiskt ser mitt arbete och uppskattar det. Det känns bra, säger Sara Persson.

Guldäpplet delas ut varje år på Skolforum och går till en lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT, arbetar inkluderande och bidragit till kollegernas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter. Sara Persson, som är lärare i svenska som andraspråk på Skogshagaskolan i Västervik, är en av omkring 80 nominerade.

– Inkluderingstanken genomsyrar hela skolans arbete. När det gäller nyanlända elever så har vi ingen vanlig förberedelseklass utan en blandform. När vi får en ny elev hamnar hen hos mig i ”Hjärtat” där eleven är på heltid under ett par veckor. Vi jobbar med språket samtidigt som vi påbörjar en kartläggning av elevens kunskaper, berättar hon.

Efter ett par veckor kan eleven börja gå ut i klass, lite beroende på vad kartläggningen visar. En del kan gå vidare snabbt medan andra fortsätter läsa ämnen som SO, engelska och matematik hos lärarna i Hjärtat, men aldrig längre än ett år. För att klara undervisningen ute i klass får eleverna studiehandledning.

– Även det är olika beroende på hur behoven ser ut. Från vår sida är vi tydliga med hur mycket eleven behöver när vi beställer studiehandledning även om vi sällan får så mycket. Men det är viktigt att synliggöra behoven.

När det gäller digitala verktyg berättar Sara Persson att hon gjort enorm resa de senaste åren då hon tagit in allt fler verktyg i sin undervisning.

– Vi växlar mellan digitala och andra verktyg hela tiden. Det går in vartannat. Eleverna använder översättningsappar, vi samskriver på en interaktiv tavla och de använder talsyntes när de skriver så att de kan lyssna samtidigt som de skriver, det är jättebra. För elever som kanske aldrig gått i skolan, och inte kan vårt alfabet, kan det ta tid att lära sig forma bokstäverna och då är det jättebra att kunna skriva vid ett tangentbord under tiden.

Sara Persson jobbar också med att handleda kollegor, på skolan och i kommunen, i hur man kan stötta nyanlända elever. Många upplever arbete med nyanlända elever som en utmaning.

– Det finns ett stort behov av kunskap om hur man stöttar de här eleverna.

När man pratar om nyanlända elever är det viktigt att man betonar just elever, säger hon.

– Det handlar ju om barn och elever i skolan som har precis samma rätt till god utbildning som alla andra, säger Sara Persson.

– Många lärare jag pratar med uttrycker stress över att ta emot nyanlända elever. Alla lärare vill sina elevers bästa om man är rädd för att inte räcka till. Så jag brukar försöka lugna er dem lite, om vi har höga förväntningar och ger stöttning då kan vi nå oerhört lång. Det jag försöker hjälpa kollegor med är hur stöttningen kan se ut.

Det kan till exempel handla om hur alla lärare kan arbeta språkstärkande i sina ämnen. Långt ifrån alla lärare har med sig det i sin utbildning, säger hon, och hur man arbetar språkstärkande har därför varit ett fokusområde på skolan.

– Och att arbeta språkstärkande är ju bra för alla elever.

Sara Persson sprider också sina kunskaper via sin blogg där det både finns elevexempel och tips till kollegor och andra intresserade. 

Kommentera