kritik_artikel

Christer Nylander (tv ned) och Camilla Waltersson Grönvall (tv ovan) är inte helt förtjusta i Skolkommissionens delbetänkande.

Skolkommissionen

Delade meningar om Skolkommissionens delbetänkande

Skolkommissionens delbetänkande om hur den svenska skolan ska förbättras emottogs inte enbart positivt.
– Jag tycker att slutsatsen de drar är en halvmesyr, säger Liberalernas Christer Nylander.

Delbetänkandet ”Samling för skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet” överlämnades i dag av Skolkommissionen till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Den statliga styrningen av skolan ska öka, lärarna ska kunna klättra högre i karriären, och alla ska tvingas göra ett aktivt skolval – det är några av förslagen.

Moderaterna ser positivt på flera av kommissionens förslag, bland annat kring frågan om det fria skolvalet och den om en obligatorisk kompetensutvecklingsplan för lärare, men kritiserar samtidigt regeringens brist på handlingskraft.

– Med förslagen som skolkommissionen i dag lämnar så kan jag konstatera att regeringen inte lär kunna åstadkomma någonting under den här mandatperioden, säger Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas utbildningspolitiska talesperson, till Skolvärlden.

Ett av förslagen som presenterades i delbetänkandet var en starkare statlig styrning av skolans finansiering. Liberalernas skolpolitiske talesperson Christer Nylander hade gärna velat se ett mycket tydligare åtagande i frågan.

– Jag tycker att man måste ta steget fullt ut och föra över huvudmannaskapet från kommunerna till staten helt och hållet. Det här skulle öka osäkerheten kring vem som har ansvaret för skolan, berättar han för Skolvärlden.  

Christer Nylander tycker inte heller att Skolkommissionen lyckats med att tillräckligt tydligt lyfta fram frågorna kring studiero och arbetsmiljön i skolan.

– Jag tycker målet som man formulerar är återigen för otydligt, och åtgärderna är ännu mindre omfattande, säger han.

Något som förvånar dig kring förslagen?

– Nej, det förvånar mig inte att de inte vågar gå hela vägen. Min slutsats är att skolan behöver en stor förändring, den slutsatsen gav kommissionen också. Men sedan landar vi olika i vilken förändring som ska ske, säger Christer Nylander.

– Vi ser inga förslag vad gäller ansvarsfördelning och tydlighet när det gäller styrning, och det tycker jag är anmärkningsvärt. När det gäller själva styrkedjan så saknas det helt förlag i Anna Ekströms presentation och det hade jag förväntat mig mer av, berättar Camilla Waltersson Grönvall och tillägger:

– Det finns en rad saker som väcker en massa frågetecken. Det är ganska oskarpa och okonkreta förslag. Det gör att det kommer ta ytterligare lång tid innan vi får någonting konkret som kommer att åstadkomma förändring i klassrummen, säger hon.

Vad tror du förslagen skulle kunna betyda om det togs emot av regeringen?

– Det skulle inte lösa det grundläggande problemet. Utan det blir fortsatt en otydlighet om vem som har ansvaret, berättar Christer Nylander.

Kommentera