"Första gången vi använder viten"

Straffavgift och avstängning för SFI-företag

Uppsala kommun har stängt av SFI-företaget Competens Utbildning Sverige AB och utdelat en straffavgift på 70 000 kronor.

Kommunens utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd beslutade strax före nyår att häva avtalet med Competens Utbildning, skriver Upsala nya tidning. Enligt kommunen har företaget gjort sig skyldigt till ”väsentligt avtalsbrott”, bland annat har de haft obehöriga lärare.

– Det har förekommit brister på flera punkter. Till exempel har företaget inte arbetat på rätt sätt med individuell studieplanering och individuellt anpassade studier, säger kommunalrådet Mohamad Hassan (FP), som var ordförande i nämnden fram till nyår, till tidningen.

Kommunen har beslutat att utdela en straffavgift på 70 000 kronor, eftersom det rör sig om sju brister som var och en ger en straffavgift på 10 000 kronor. I normala fall avgör domstolar om viten efter ansökan från en myndighet, men i det här fallet har kommunen på egen hand utfärdat sanktionsavgiften med hänvisning till en vitesklausul i avtalet.

Anders Hvarfner, som är vd vid Irisgruppen där Competens Utbildning Sverige AB ingår, säger till tidningen att företaget inte kommer att överklaga kommunens beslut att bryta avtalet:

– Dessvärre har det varit svårt att få tag på behöriga SFI-lärare i Uppsala och vi anser att kommunen har fog för sin kritik i den frågan. 

Kommentera