Slutreplik

”Möjligt betyder just möjligt”

Slutreplik Torsten Augustsson från Strålsäkerhetsmyndigheten, f.d. patentingenjör vid Ericsson, gav i sin replik i Skolvärlden helt felaktiga uppgifter om hälsorisker med trådlös teknik.

Torsten Augustsson hävdar att det ”saknas vetenskaplig grund för misstanke om hälsorisker”. Helt fel!

Bioinitiative 2012 där 29 forskare analyserat 1 800 undersökningar ger hundratals belägg för att olika symtom (bland annat huvudvärk, sömnsvårigheter, koncentrations- och minnesproblem) och även cancer kan orsakas av strålning från trådlösa nätverk och läsplattor. Detta stämmer med många vuxnas och barns erfarenheter. Mera uppgifter via www.stralskyddsstiftelsen.se

All trådlös teknik är klassad av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC som klass 2B: ”möjligen cancerframkallande” i samma klass som DDT och bly. Torsten Augustsson hävdar att ”möjligen” betyder ”inte troligt”. Lennart Hardell, en av 30 inbjudna experter i IARC, intygar att ”möjligt” betyder möjligt – inte motsatsen.

IARC utgick från forskning som visat att mobilanvändning, som är vanlig bland barn och ungdomar i dag (30 minuter/dag), ökar risken för aggressiv hjärntumör. Risken är högst för barn och ungdomar. Det finns redan tillräckliga vetenskapliga belägg för skärpt cancerklassning. Statistik visar att förekomsten av hjärntumörer ökar i vissa länder, bland annat i Danmark med över 40 procent bara under de senaste tio åren. Torsten Augustsson och Strålsäkerhetsmyndigheten bedrar medborgarna. Större ansvar måste då tas av skola, lärare och föräldrar. Annars skadas barn av trådlös teknik.

/Rainer Nyberg, professor emeritus (pedagogik), Vasa (users.abo.fi/rnyberg/)
Mona Nilsson, ordförande, Strålskyddsstiftelsen, Sverige (stralskyddsstiftelsen.se)
Erja Tamminen, författare, Helsingfors (sahkoailmassa.fi)

Lennart Hardell, professor, överläkare, Örebro (lennarthardell.wordpress.com)

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm