stress

Mer jobb och ingen tillit – lärare tillhör Sveriges mest stressade.

Arbetsmiljö

Stress vanligaste hindret i läraryrket

Var tredje lärare har besvär som orsakas av arbetet – och stress har gått om fysiska besvär som vanligaste orsak.
– Det är en stress att känna att man inte blir litad på, säger Åsa Fahlén, ordförande på Lärarnas Riksförbund. 

Mer om stressen på jobbet

Arbetsmiljöverket har undersökt arbetsorsakade besvär sedan 1994. Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån vartannat år sedan 208.
Läs mer här.

Åsa Fahlén
Åsa Fahlén

I årets undersökning från Arbetsmiljöverket har stress gått om kroppsliga besvär som vanligaste orsak till problem som orsakas av arbetsmiljön och som gör det svårt att jobba.

– Det är svårt att vara hemma från jobbet när man har ett yrke som bygger på relationer. Det funkar under lång tid, men när det brakar så brakar det. Stress är svårare att se än att se att någon har ont i ett ben, och det har tagits för lite på allvar, säger Åsa Fahlén.

Lärare tillhör också den grupp som har störst andel besvär som orsakas av arbetet. Nästan en fjärdedel rapporterar att de har haft besvär som orsakats av psykisk belastning under det senaste året.

– En del av stressen beror på att man upplever att man inte blir litad på, man gör saker för att ha ryggen fri. Det blir en inneboende stress att ha täckning för allt man gjort, det räcker inte med bra nog. Det finns ingen skyddsmur, skolledarna fungerar inte så. Idag är jobbet oändligt. En annan del är att vi fått mycket mer att göra, säger hon.

Totalt har 15 procent av kvinnorna och 8 procent av männen haft besvär som orsakats av stress och psykiska påfrestningar.  Andelen sjukskrivna för psykiska besvär är också störst bland dem som har eftergymnasial utbildning, till exempel lärare.

– Man måste renodla lärarnas arbetsuppgifter och titta på stödet runt omkring. Det måste finnas annan personal som an avlasta och vi måste få in fler lärare i skolan. Regeringen säger att det finns fler vuxna nu, men de är inte lärare.

Drygt 10 procent av kvinnorna har problem med sömn, nästan lika stor andel med oro och ångest, männen ligger kring 8 procent, när det gäller psykiska problem som orsakats av arbetet.

Andelen kvinnor som varit sjukskrivna fem veckor eller mer ökar dessutom, och ligger 2016 på knappt 5 procent. Andelen långtidssjukskrivna män är ungefär hälften så stor.

Undersökningen visar också att arbetsplatserna i 57 procent av fallen gjort anpassningar, men att dessa oftast består av fysiska förbättringar.

– Det är en betydligt större kostnad att ge lärare mindre att göra, än att ordna ett höj- och sänkbart skrivbord, säger Åsa Fahlén.

Kommentera