malmouni

Malmö Universitet samarbete fem kommuner i Skåne erbjuder lärarutbildning med jobb samtidigt.

Studera till lärare och arbeta samtidigt i Malmö

Lärarutbildningen på Malmö Universitet som till hösten erbjuder studier och arbete på halvtid inkluderar nu ytterligare två kommuner. Utbildningen från universitetet är en av flera som startar till hösten. – Det är en drivkraft som finns både ute hos kommunerna och hos oss, säger Anders Olsson, utbildningschef på Malmö Universitet.

Som skrivits om tidigare av Skolvärlden finns det redan flera arbetsintegrerade lärarutbildningar och flera som ska påbörjas till hösten. En av dessa utbildningar som ska påbörjas är ett samarbete mellan Malmö Universitet och olika kommuner i Skåne. Nu har ytterligare två kommuner, Svedala och Helsingborg, anslutit sig till samarbetet för att ingå i utbildningen.

De som går utbildningen påbörjar utbildningen med ett skolår ägnat åt studierna på heltid. Under de resterande fyra åren som ingår i lärarutbildningen får studenterna arbeta på halvtid samtidigt som de studerar. Arbetet är dagtid och studiedelen ligger på eftermiddagar och kvällstid. Studierna kommer även som sommarkurser under juni och augusti. Inför utbildningen så ansöker studenten till både utbildningen och en anställning i den kommun inom samarbetet som man vill jobba i. Lönen för studenterna följer de avtal som existerar vid anställning av obehöriga lärare och förhandlas mellan studenterna och kommunerna som skolan finns i.

Anledningen till den arbetsintegrerade utbildningen är enligt Anders Olsson, utbildningschefen på Malmö Universitet, att försöka göra någonting åt lärarbristen. Men det finns även andra fördelar.

– Den grundläggande anledningen är att vi måste vara kreativa för att nå nya målgrupper med tanke på den rådande lärarbristen. Det är en drivkraft som finns både ute hos kommunerna och hos oss. Att vilja mildra den. Sen när man börjar skissa på ett upplägg börjar man se andra fördelar av att utbildningen också kan utvecklas genom att man kan stärka kopplingen mellan teori och praktik. Om man bygger en utbildning som bygger på att vara just arbetsintegrerad. 

Malmö Universitet är inte det enda lärosätet som erbjuder en lärarutbildning med anställning samtidigt. Även i de andra lärosätena och kommunerna är anledningen lärarbristen. Dessutom drar man nytta av att många studenter vill arbeta.

– När man letar efter personer som skulle kunna arbeta ute i skolorna med god kvalitet när man inte har behöriga lärare att tillgå så sneglar man på lärarstudenterna. Och studenterna är också lockade att ta jobb, och det är positivt. Men det kan bli negativt om det konkurrerar med studierna. Då tänker jag att ett särskilt upplägg som tar det i beaktande har allt att vinna. Sen kan man se att söktrycket har ökat till de lärosäten som har sådana utbildningar igång.

Det är fler kommuner än de fem som ingår i samarbetet i år som anmält intresse och det kan vara fler som ingår i samarbetet nästa år.

– Det är fler som anmält intresse, men vi hade en deadline för kommunernas anmälan så alla kom inte med. Men det märker jag, att det finns ett brett intresse.

Kommentera