Studie- och yrkesvägledare nyckelgrupp för eleverna

Förändringarna inom grund- och gymnasieskolan innebär att behovet av studie- och yrkesvägledning ökar. Det konstaterar Skolverket i sin lägesbedömning.

Grundskolan genomgår stora reformer. De fristående gymnasieskolorna har blivit fler och utbudet av utbildningar är stort. Därmed är det viktigt att eleverna får tillgång till en god studie- och yrkesvägledning i skolorna, konstaterar Skolverkets lägesbedömning 2010.
– Brister i vägledningen kan få än allvarligare konsekvenser nu när alla skolformer genomgår stora förändringar, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner och fortsätter:
– En väl fungerande studie- och yrkesvägledning är avgörande för varje elevs framtida valmöjligheter – ett faktum som blir än tydligare i och med att viktiga beslut för framtiden nu ska fattas redan i årskurs 5.
Skolverket har tidigare lyft fram brister i studie- och yrkesvägledningen. Nu, när valmöjligheterna inom skolan ökat, har också behovet av en god vägledning vuxit.
De nya skolreformerna innebär en hel del förändringar som eleverna måste upplysas om. Ett tydligt exempel på detta är att elever som väljer yrkesprogram i gymnasieskolan inte längre med automatik får behörighet till högskolan.
– Det är därmed mycket angeläget att elever får allsidig och saklig information så att de förstår vad valen innebär och vilka konsekvenser deras val kan få, säger Helén Ängmo, tillförordnad generaldirektör på Skolverket.
 

Kommentera