Annons
Ludvig Hallberg och Maria Falk praktiserar lästräningen. Foto: Kalle Assbring Foto: Kalle Assbring

Studie: Snabbare inlärning med ”Bravkod”

Publicerad 1 april 2016

Bravkod är ingen revolutionerande ny metod för lästräning. 
– Det här är en uppfräschning av en gammal beprövad lästräningsteknik från förr, säger specialläraren Ronny Karlsson som varit med och tagit fram metoden.

Fakta

En studie i avkodning

Ronny Karlsson har i samarbete med professor Martin Ingvar på Karolinska Institutet gjort en egen studie där de bland annat följt 43 elever under åren 2007–2015 från åk 2–9. När dessa elever började årskurs 2, testades de med standardiserade avkodningstest. 65 procent nådde upp till gränsvärdet för läshastighet (stanine 4) medan 35 procent inte nådde gränsvärdet och erbjöds lästräning inom ramen för ordinarie specialundervisning. 

Efter i genomsnitt 8,5 veckors avkodningsträning med Bravkod förbättrades elevernas läsförståelse. Samtliga elever som fått avkodningsträning i åk 2 lyckades nå nivån godkänd på läsförståelsen på nationella provet i år 3. Studien visar bland annat följande: 

  • Med tidig intervention lyfts ”interventionsläsarna” till att bli ”normalläsare” och även behålla den positionen över tid. 
  • Tydligt minskad skillnad mellan grupperna även lång tid efter interventionsslutet.
  • Snabba effekter på läsförståelsen.

Relaterat

Bravkod, en förkortning av bra avkodning, är ett träningsmaterial för elever som behöver träna upp sin förmåga att avkoda sin läsning. 2010 tog Ronny Karlsson tillsammans med pedagogen och författaren Bodil Jönsson fram materialet som är tänkt att börja användas på lågstadiet.

Materialet består av ett häfte med stigande svårighetsgrad, från enbokstavslistor till sammansatta ord. Metoden går ut på att läraren sitter ensam med eleven under ett tjugominuters träningspass minst två gånger i veckan.

– Jag ser det som att de har en personlig tränare som coachar dem, säger Ronny Karlsson.

Ronny Karlsson har en bakgrund som klasslärare i trettio år och som speciallärare de senaste tio åren. Han har märkt att läsförmågan hos elever dalat under hans tid som lärare. Det finns inga enkla svar varför, utan många orsaker, tror Ronny Karlsson.

– Förr tragglade alla läslistor, det gör man inte i dag. Sedan har man på tagit bort möjligheten för lärare att jobba en till en med eleven. Föräldrar har slutat att läsa för sina barn. Många nya tekniska prylar konkurrerar med läsningen. Det är en mängd olika orsaker. Den här insatsen är bara en pusselbit av många för att öka läsförmågan, fast det verkar vara en väldigt viktig bit, säger Ronny Karlsson.

SBU-rapporten från 2014 pekade på vikten att barn med lässvårigheter får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt – allt för att förbättra läsförmågan och möjligheten att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad, så kallad fonologisk medvetenhet.

Ronny Karlsson.Docent Ulrika Wolff vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet forskar om dyslexi och om läs- och skriv-svårigheter för elever. Hon har inte specifik kunskap om Bravkod-metoden och vill inte yttra sig om den. Hon menar att intensiv lästräning rent generellt ger en ordentlig skjuts i barns läsutveckling.

– Olika program kan vara utformade på olika sätt. Övningarna ska ha koppling mellan fonem och grafem. Man har kunnat se att intensitet och systematisk träning är viktigt, att man inte bara tränar korrekthet utan också hastighet. Eleven måste hela tiden vara medveten om vad och varför man tränar. Det gäller att hitta en trygghet, säger Ulrika Wolff och fortsätter:

– Det som också är viktigt är att det är strukturerat material som följer eleven ett steg i taget. Egentligen handlar det om att förbereda en språkmedvetenhet redan under förskoletiden. Så fort man märker av problem ska man inte vänta utan se till att sätta in extra åtgärder, säger Ulrika Wolff som just nu håller på med en stor studie där hon följer fyraåringars språkliga och icke-språkliga kognitiva utveckling, och senare i skolåldern deras läsutveckling.

Ronny Karlsson ligger tillsammans med professor Martin Ingvar på Karolinska Institutet bakom en större studie som följt över fyrahundra elevers läsresultat över längre tid. Studien visar att även de barn som har mindre uttalade svårigheter med läsningen och som normalt inte får specialundervisning lyfts av att vara med.

– Genom att satsa på denna grupp tidigt sparar skolan mycket resurser senare under deras skoltid, säger Ronny Karlsson och pekar på läget i Finland där, i jämförelse med Sverige, en betydligt större andel elever tidigt får någon form av specialundervisning.

Ronny Karlsson åker runt i landet och utbildar lärare i Bravkod så mycket som hans vanliga lärarjobb tillåter. Han ser sig som något av en missionär, säger han själv.

– Jag är övertygad om att läsningen är en väldigt viktig bit för att få elever inkluderade i både klassen och samhället. Läsningen är grunden till allt. Jag tror faktiskt inte att det är så märkvärdigt att vända trenden med försämrade läsresultat i Sverige. Bravkod är ingen ”quick fix” men ett steg i rätt riktning, säger Ronny Karlsson.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Arbetsmiljö

Kraven sänks – nu minskar dokumentationen för lärare

Arbetsmiljö

Lärarna i Lund får till hösten sänkta krav på dokumentation. Kommunen och lärarfack har nått en överenskommelse som innebär att det blir mycket färre saker som grundskolelärare måste fylla i kring sina elever.

 

Annons
Annons

Skarapolitiker vill satsa på professionell frihet – skolchef avgår

Professionell frihet

En satsning på lärares professionella frihet eller detaljstyrning av rektorer? I Skaras nya budget skriver politikerna att skolorna inte ska behandla reglerad arbetstid som arbetsplatsförlagd tid. Det fick skolchefen att säga upp sig.

Annons

Så hittade Fredrik tillbaka till läraryrket: ”Jag var nära att krascha”

Läraryrket

Fredrik Andersson lämnade läraryrket för tillverkningsindustrin – en paus som gav nytändning att jobba i skolan.

Statsbidrag

Fler huvudmän kan bli återbetalningsskyldiga

Granskning

Skolhuvudmän som tar emot statsbidrag med ena handen och skär i personalkostnader med den andra kan tvingas betala tillbaka pengarna. Nästa vecka faller de första domarna.

Annons
Annons
TALIS

Ekström om Talis: Vi måste fortsätta stärka läraryrket

Talis

Utbildningsminister Anna Ekström är nöjd med resultaten i Talis-undersökningen, men ser trenden där lärare och rektorer byter arbetsplats som oroande.

Så ser svenska lärare på sitt arbete

Talis

Hur är det att vara lärare i Sverige idag? Under onsdagen presenteras resultaten från världens största internationella lärarenkät – Talis.

Annons

”Jag orkar inte vara lärare längre”

Debatt

"Nedskärningar, dokumentation, kundtänk och täckande för kollegor har dragit all lust ur mig, det går inte längre. Efter fem år har jag nu firat min sista skolavslutning" skriver före detta läraren Douglas Rinaldo.

Kommentera

Forskning: Så mycket påverkar konflikter lärarna

Forskning

Hur mycket påverkar konflikter med elever och kollegor i skolan en lärare? Henrik Lindqvist vid Linköpings universitet har undersökt vad lärarstudenter och nyblivna lärare upplever som känslomässigt svåra situationer och hur de manövrerar i dem.

Nya lagar och regler för skolan träder i kraft i sommar

Lagar

Ett antal nya lagar och regler för skolan träder i kraft den 1 juli, inte minst den länge debatterade läsa-skriva-räkna-garantin.

"Med skolans styrning är det omöjligt att leva upp till lagen"

Debatt

Helt rätt av LR-skyddsombuden att anmäla flera kommuner till Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen. Det skriver representanter för Tankesmedjan Balans, Skolledarupproret och Elevens rätt i en debattartikel.

Kommentera
NPF

Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF

NPF

Vad bör en skola göra för att bli bättre på att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Linda Petersson, rådgivare på SPSM och specialiserad på NPF, ger sina bästa råd. 

Nedskärningar i skolan

Lärare protesterar mot nedskärningar – klär sig i rött

Nedskärningar

Genom att klä sig i rött vill lärarna i Hässleholm protestera mot nedskärningarna i skolan.
– Känslan av att komma in i ett lärarrum där alla är rödklädda är ganska mäktig, säger läraren Henrik Hedman som är en av initiativtagarna.

Skyddsombud anmäler kommuner – har fått nog av besparingar

Nedskärningar

Tre skyddsombud har fått nog av besparingarna på skolan i Karlshamn, Trelleborg och Sjöbo. Nu anmäler ombuden kommunerna.

Studie- och yrkesvägledning

Skolinspektionen: Elever får inte tillräcklig studievägledning

Syv

Elever på yrkesprogram får inte tillräckligt med studie- och yrkesvägledning, det slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. 

Lärarnas kritik mot HÖK 18 växer: ”Vi kan inte vänta”

Avtal

Efter aviserade besparingar på skolan i en majoritet av landets kommuner växer kritiken mot det avtal som slöts mellan lärarfacken och SKL i höstas.
Vissa lärare kräver att avtalet sägs upp, andra menar att strejk är enda utvägen.

LR-ordföranden i upprop: ”Kommunerna vanvårdar skolan”

Nedskärningar

Skolan vanvårdas av kommunerna. Det menar samtliga distriktsordföranden i Lärarnas Riksförbund som nu vill se krafttag för ett förstatligande av skolan.

Kommunen vill ta bort lärartjänst på skola: ”Strider mot skollagen”

Arbetsmiljö

Ljusdal vill ta bort speciallärare på en skola på grund av kommunens budgetunderskott. Facket anser att man bryter mot skollagen.

”Jag är lärare för att jag vill – inte för att jag måste”

Debatt

”Jag har lovat mig själv att inte bli en ständigt trött, sur och stressad lärare för då skulle jag antagligen göra ett klart sämre arbete samt riskera att gå hårt in i väggen. Vem gynnas av det?”, skriver läraren Jonas Nilsson efter sitt 18:e avverkade läsår.

Kommentera
Betyg

Forskaren: Rättvisa betyg är en skadlig utopi

Betyg

Försök att administrera fram rättssäkra betyg är meningslösa och skapar problem för lärarna, menar forskaren Lars Melin.
– Betyg kommer aldrig vara rättvisa och det får vi leva med.

”SFI behöver fackliga stödinsatser”

Debatt

Uppror och protestlistor i all ära men de äger ingen förhandlingsrätt. SFI-lärare behöver ett levande fack som identifierar motståndet, verkar för aktivt medlemsskap och går till förhandlingsbordet, skriver SFI-läraren Kristina Sjöberg.

Kommentera

Jesper: Därför är jag lärare

Läraryrket

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Här berättar Jesper Inegård i Åre varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

Skolavslutning: Du vet att du är lärare när...

Lista

Snart är sommaren här, och 2018/19 förpassas till historien. Skolvärlden har samlat 11 situationer vi tror att flera av er upplevt under läsåret. Känner du igen dig?

TIMPLAN

Stadieindelad timplan blev nådastöt för moderna språk

Timplan

Moderna språk håller på att förblöda. Orsaken: Den stadieindelade timplanen tillsammans med skriande lärarbrist och kortsiktiga politiska beslut.

Kommunerna prioriterar olika för språkundervisning

Moderna språk

Olika kommuner prioriterar språkundervisningen olika högt.

Forskning

Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull

Undervisning

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös. Så hur gör man som lärare för att höja elevernas känsla av meningsfullhet? 

Nytt avtal: LR ska stötta obehöriga lärare

Fackligt

Genom ett samarbetsavtal med Akademikerförbundet SSR ska Lärarnas Riksförbund bland annat företräda obehöriga akademiker i förhandlingar.

OECD-chefen: ”Det kommer att bli svårare att vara lärare”

OECD

Vad gör en lärare i framtiden? Och hur ser en vanlig skoldag ut? 
– Det kommer bli svårare att vara lärare, men också mycket mer intressant, säger Andreas Schleicher, högste chef för organisationens utbildningskontor, till Skolvärlden.

Så reste sig skolorna – mot alla odds

Reportage

Båda skolorna ligger i socioekonomiskt utsatta områden, båda har haft Skolinspektionen efter sig – och båda har vänt utvecklingen. Skolvärlden besökte dem för att ta reda på hur det gick till.  

Uppdraget: Så ska de rädda problemskolan

Reportage

Går det att vända en problemskola på åtta månader? Skolvärlden besökte Storvretskolan, där Skolinspektionen för första gången använt sitt yttersta maktmedel och låtit staten gå in och bestämma.

Skolverkets nya satsning sågas: ”Sanktionerar obehöriga i skolan”

Legitimation

Skolverket lanserar ett nytt stödverktyg för obehöriga lärare som är tänkt att avlasta legitimerade lärare. Men satsningen möts av kritik bland behöriga lärare.

Granskning: Lärarassistenter

Satsningen på lärarassistenter räcker bara till en kvart per dag

Granskning

En kvart om dagen per klass – eller sex minuter per lärare. Det är vad regeringens satsning på lärarassistenter räcker till om alla lärare och elever i grundskolan ska få del av den.
– Det är en droppe i havet, säger Margit Koppari, SO-lärare på Sjöparksskolan i Gällivare.

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Lärarassistenter

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Läraren: ”Vårt behov av kopieringshjälp är begränsat”

Lärarassistenter

Inför höstterminen planerar Östersunds kommun att anställa 15 lärarassistenter.
– Det vore mycket bättre om man satsade på de yrkesgrupper som redan finns i skolan, säger läraren Claes Hoglert.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons