shutterstock_84248986
Prao

Svalt intresse för prao från skolor

Två av tre företagare har tagit emot prao-elever under senaste året. Men det skulle kunna vara fler.
Enligt en undersökning är intresset svalt från skolornas håll.

Enligt rapporten från Svenskt Näringsliv vill åtta av tio företag ta emot prao-elever, och två tredjedelar av de utfrågade företagen har också gjort det senaste året. Även hälften av de företag som inte haft någon prao-elev uppger att de vill ha, men att skolan och regelverket sätter käppar i hjulet. Dålig eller ingen kontakt med skolan och ett snårigt regelverk anges som några av anledningarna.

Svenskt Näringsliv föreslår i sin rapport att praon görs obligatorisk, samt efterfrågar tydligare ansvar och regler från Skolverket, Arbetsmiljöverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Att praon minskat i omfattning sedan obligatoriet avskaffades i mitten av nittiotalet bekräftas i en rapport av Ratio från februari 2016.

Från Skolverkets håll jobbas det, tillsammans med Arbetsmiljöverket, för att stärka informationen om vad som gäller och varför prao är viktigt.

– Vi håller på att ta fram ett stöd på vår webbplats för att stödja skolans huvudmän, skolledare och andra verksamma inom skolan. Vi siktar på att ha det klart under våren, säger Mikaela Zelmerlööw, undervisningsråd på Skolverket.

Hon understryker vikten av att systemet i grundskolan innehåller undervisning som handlar om hur arbetslivet ser ut.

– Kopplingen mellan skolan och yrkeslivet är jätteviktig. Vi har mycket fortbildningsinsatser för lärare och studie- och yrkesvägledare som har fortbildats inom det här området och det arbetet fortsätter, säger Mikaela Zelmerlööw.

I en statlig utredning från november 2015 föreslår regeringen en prao i grundskolan blir obligatoriskt.

Kommentera