pengar_klassrum_debatt
Debatt

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Academedia är idag en miljardkoncern och det överlägset största friskolebolaget i Sverige. Man skryter på sina webbsidor om att man är ”Norra Europas viktigaste och största utbildningsföretag” och framställer sig som moraliska oskulder i likhet med seriefiguren Bamse: ”Är man störst har man också ett ansvar”.

Om Bamse får magiska krafter med hjälp av farmors dunderhonung får Academedia sina ”krafter” (läs vinster) av skattebetalarnas skolpeng. Samtidigt med denna moraliska höga svansföring köper man helt skamlöst över Skolverkets rättschef och gör honom till sin egen chefsjurist. Hur ansvarsfullt är det?

Skolverket kräver tillbaka 28 miljoner av de över 100 miljoner som de betalat ut till skolbolaget ”Praktiska Sverige AB” som driver yrkesinriktade gymnasier – numera ägt av Academedia, det största friskoleaktiebolaget som gör runt en halv miljard i vinst om året på skolpengen, vinst som sedan används för att till exempel köpa privata förskolor i Norge och Tyskland. Det är pengar som Skolverket hävdar att bolaget inte använt till den praktikförlagda utbildningen som de påstod att de gjorde och att över 1000 kontrakt var bluff.

Det ska bli intressant hur Skolverkets före detta rättschef, numera Academedias chefsjurist, Jonas Nordström agerar när han ska försvara Academedias position mot sin förra arbetsgivares krav på återbetalning av dessa 28 miljoner! Han kanske har inside information som han kan utnyttja? Hur rättssäkert är detta?

Vilket intresse kommer först för chefsjuristen: Academedias vinstintresse eller samhällets intresse av att skattepengar ska användas till det de är avsedda för?

Detta är bara ett av alla exempel på vansinnet att låta vinstdrivande bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Andra exempel är glädjebetygen som till exempel Engelska skolan, Academedia och Kunskapsskolan systematiskt ger sina elever, bluff med SFI-utbildning i Malmö, Stockholm och Västerås, lägre lärartäthet och färre examinerade lärare på friskolor samt avsaknad av eller bristfälliga skolgårdar, bildsalar, slöjdsalar, idrottssalar med mera.

Academedia är dessutom aktiv i debatten om ”vinster i välfärden” och har skickat mail till sina 15 000 anställda där de mer eller mindre öppet uppmanar dem att rösta på Sverigedemokraterna eller de fyra allianspartierna. Även det visar hur politiken och ekonomiska vinstintressen idag smälter ihop på ett farligt sätt och sätter de vanliga demokratiska spelreglerna på undantag. Vill vi verkligen ha det så?

Göran Drougge, lärare och medlem i föreningen Elevintresse före vinstintresse och medlem i LR

Magnus Ekblom, lärare och medlem i föreningen Elevintresse före vinstintresse och medlem i LR

Kommentera