Elevhälsa

Svårt leva upp till rökfria skolgårdar

Att röka på skolgården är förbjudet i lag. Men enligt länsstyrelsen i Stockholm är det många skolor som inte lyckas leva upp till detta. 

Sedan 1994 är det förbjudet i lag att röka på skolgårdar. Nu har länsstyrelsen i Stockholm undersökt hur det ser ut på gymnasieskolor i Stockholm och konstaterar att det trots förbudet röks en hel del.

Enligt länsstyrelsen tycks de flesta elever tro att det är den egna skolan som infört förbud och man känner inte till att det är förbjudet i lag. Eleverna säger också att personalen inte alltid är konsekvent med var man får röka .

– De unga har berättat för oss när vi har frågar att det inte blir några konsekvenser av att man står och röker på skolgården, säger Karin Hägglund, som är utvecklingsledare på länsstyrelsen, till Sveriges Radio P4.

Eleverna själva ser dock gärna fler konsekvenser för dem som röker trots förbudet. Enligt länsstyrelserapporten vill de att lärarna ska reagera i högre utsträckning och föreslår till exempel att skolan ska kontakta föräldrarna eller drar in CSN-bidraget.

Sveriges Radio P4 har pratat med några elever på Östra Reals gymnasium som instämmer i att rökförbudet är bra. Däremot går åsikterna isär om indraget CSN-bidrag skulle vara bra eller inte.

– Jag tycker det jättedåligt, det har inget med närvaron att göra och absolut inget med studerandet att göra, säger Emma.

– Jag tror det skulle hjälpa extremt, folk hade verkligen slutat röka här om CSN skulle dras in, säger Bella.

Länsstyrelsen påpekar att det på vissa skolor, där man har lyckats att få bort rökningen på skolgården, i praktiken betyder att ungdomarna står precis utanför en ritad eller tänkt linje.

– I samtalen med unga blir det tydligt att vi behöver förflytta fokus från skolgården och rökning. På många håll räcker det med att förflytta sig till ett tänkt rökområde. Men om vi menar allvar med att skydda barn från att börja röka och bli utsatta för passiv rökning, behöver hela skoltiden utgöra ramen för rökförbudet – inte bara skolgården, säger Karin Hägglund.

Kommentera