eu_klassrum
Rapport

Svensk lärarbrist och segregation pekas ut i ny EU-rapport

Lärarbrist, segregation och ett av de mest digitaliserade utbildningssystemen i Europa. Så beskrivs Sverige i en ny EU-rapport.

Årets utbildningsöversikt från EU-kommissionen, som presenterades på torsdagen, fokuserar på lärare. I den slår man fast att läraryrket måste bli mer attraktivt i Europa.

– För att bygga upp ett motståndskraftigt, sammanhållet och rättvist Europa måste vi investera i utbildning. Framför allt måste vi satsa på lärarna, ge dem de verktyg och det erkännande de förtjänar, säger utbildningskommissionär Tibor Navracsics, i ett pressmeddelande.

I översikten kan man se hur varje land ligger till jämfört med andra EU-länder. För Sveriges del beskriver man en ”allvarlig lärarbrist”, samtidigt som antalet elever ökar.

Framför allt måste vi satsa på lärarna

Man beskriver också problemet med att många lärare närmar sig pension, och att det finns ett stort glapp mellan hur många lärare som kommer att behövas och hur många som väntas ta examen de närmsta åren. Rapporten pekar också ut den stora andelen obehöriga lärare i Sverige som ett problem.

Något annat som tas upp i rapporten är en ökad segregation och man beskriver hur socioekonomisk bakgrund har en större påverkan på skolresultaten i Sverige än för snittet av alla EU-länder.

Vad som däremot lyfts fram som positivt är att svenskarna är bland de bästa i EU när det kommer till digitala färdigheter. Man poängterar också att Sverige har ett av de mest digitaliserade utbildningssystemen.

En statistisk översikt visar att Sverige i vissa mätpunkter ligger bättre till än genomsnittet, men också att det finns områden där vi ligger under genomsnittet eller där utvecklingen går åt fel håll.

Kommentera