Svensk skola jämförs med Pinochets

I en debattartikel går tolv riktigt tunga namn till hårt angrepp mot det svenska skolsystemet. Vinstmöjligheterna och det fria skolvalet får sig båda en känga – och upplägget för den svenska skolan sägs endast kunna jämföras med ett som Chile-diktatorn Pinochet skapade.

Under ett symposium som den Kungliga Vetenskapsakademiens hade i förra veckan diskuterades effekterna av decentraliseringen och skolverksamhet i privat regi. Deltog gjorde, utöver medlemmar från Kungliga Vetenskapsakademien bland annat svenska och utländska forskare.

Nu har tolv medlemmar i kommittén skrivit en debattartikel där man beskriver slutsatserna man drog efter symposiet.

Och kritiken mot det svenska skolsystemet i allmänhet och några av de stora reformer som genomfördes på 90-talet i synnerhet.

”Det svenska skolsystemet är i ett avseende närmast unikt och extremt i ett internationellt perspektiv. Med undantag av ett system som introducerades i Chile under general Pinochets styre, finns inget annat allmänt finansierat skolväsende som tillåter att skolor drivs av privatägda vinstdrivande bolag. En engelsk forskare betecknade under symposiet det svenska systemet som ”till höger om högern” och ur brittisk synvinkel så radikalt att det inte ens diskuterades under Margaret Thatchers tid som premiärminister”, skriver man exempelvis i debattartikeln i Svenska Dagbladet.

Per Kornhall, en av namnen som skrivit under artikeln och bland annat författare till boken Barnexperimentet, ser inte positivt på varken det fria skolvalet eller möjligheterna för privata företag att ta ut vinster ur svenska skolan.

– Det som framkom under symposiet är egentligen att det inte finns någon anledning att tro att detta gjort den svenska skolan bättre, säger han till Skolvärlden.se.

Kommentera