pisa-torn

Det svenska Pisa-tornet fortsätter att luta.

| Foto: Anna Karlsson
OECD

Svenska elever presterar sämre

Var tredje elev klarar inte baskraven i läsning, matematik och NO på Pisatest – vilket är en dramatisk ökning, enligt en ny rapport.

OECD har tittat på hur stor andel 15-åriga elever i respektive medlemsland som inte klarar mer än de enklaste uppgifterna i ett eller flera av Pisa:s delprov i ämnena läsning, matematik och NO, och publicerat resultaten i en ny delrapport, enligt SvD.

Den visar att de svenska elever som presterar allra sämst blir allt fler. 34 procent av de svenska eleverna hör till gruppen – jämfört med genomsnittet i OECD som är omkring 28 procent.

”Sverige har fått ”dramatiska ökningar av andelen lågpresterande i alla ämnen sedan år 2000”, skriver OECD, som passar på att påminna svenska skolan om dess situation med sjunkande resultat – som pågått länge och nu tycks fortsätta.

– Sverige är alltså det land i OECD där andelen lågpresterande elever ökat mest, säger Eva Lundgren, undervisningsråd vid Skolverket och ansvarig för Pisa i Sverige, enligt SvD.

Nu är det enligt OECD viktigt att Sverige fokuserar på att höja nivån bland de lägst presterande eleverna, att lärarlönerna höjs och att ansvarsfördelningen mellan huvudmän och stat blir tydligare.

Vi bör även rikta blicken mot grannlandet i öst, där man sätter in stöd för elever med särskilda behov tidigt.

– I Finland gör man så, medan man i Sverige ofta sätter in stöd först på högstadiet, säger Eva Lundgren, enligt SvD.

Kommentera