betyg_bedomning_krita_tavla
Undersökning

Svenska mattelärare är skickliga bedömare

Lärarna på gymnasiet är bra på att bedöma de nationella proven i matematik.
​Det visar en ny studie, som presenterades på Matematikbiennalen.

– Det är en studie som vi har gjort på uppdrag av Skolverket. Studien är kopplad till uppdraget att utveckla de nationella proven. Senare i år kommer Skolverket att publicera en mer fullständig rapport, säger Anna Lind Pantzare, som är projektledare för de nationella proven i matematik i kurserna 2-4 på gymnasiet.

Hon konstaterar att det inte finns någon kontroll av hur lärare hanterar bedömningsanvisningarna till de nationella proven och inte heller kring hur elevernas svar bedöms.

– Vi litar på att det fungerar. Tanken med att göra en sådan här bedömaröverenstämmelse-studie är att låta ett antal lärare bedöma samma elevsvar och se om de kommer till samma resultat.

I studien har fem gymnasielärare i matematik rättat om 100 elevhäften för kurs 1 och fem andra lärare har rättat om lika många elevhäften för kurs 2. Resultatet visar att lärarna överlag har en stor överensstämmelse i sina bedömningar.

– Det går med olika analysmetoder att titta på hur lika lärarna bedömt eleverna. Tanken är naturligtvis att det ska vara så lika som bara möjligt, och på det stora hela är det väldigt positiva resultat – vad gäller matematiken är man väldigt överens om hur saker ska bedömas. I studien är det en procentuell överensstämmelse på över 90 procent, vilket enligt forskningslitteraturen är ett bra resultat, säger Anna Lind Pantzare.

Hon håller under torsdagen ett seminarium på Matematikbiennalen i Karlstad, där hon presenterar resultaten från studien och även visar exempel på elevlösningar som har bedömts på olika sätt av deltagande lärare.

– När vi får skillnader gäller det uppgifter där lärarna ska bedöma elevernas resonemang och hur de kommunicerar.

Kommentera