bild1

70 deltagare från olika länder deltog under Global Learning Alliance konferensen på Hwa Chong Instution i Singapore.

Undervisningsmetoder

Svenska metoder intresserar lärare över hela världen

Lärarna Emelie Hahn och Catarina Eriksson fick mycket uppmärksamhet under en konferens i Singapore när de pratade det svenska entreprenöriella lärandet. Övriga deltagare visade stort intresserade för hur långt Sverige kommit i arbetet med mjuka världen.

2014 vann Emelie Hahn och Catarina Eriksson, båda lärare på S:t Iliansskolan i Enköping, Skolnämndens pris för pedagogiska insatser inom grundskolan. Prispengarna tog dem till tre olika skolor i Singapore, något som Skolvärlden skrev om här. På en av skolorna blev de inbjudna till en kommande konferens.

Nu är de båda hemkomna från konferensen Global Learning Alliance som ägde rum på Hwa Chong Instution i Singapore. Under tre dagar diskuterades framtidens undervisning tillsammans med 70 andra representanter från hela världen.

– De andra nationerna var verkligen intresserade av hur vi arbetar i Sverige, säger Catarina Eriksson som är legitimerad lärare i svenska och SO.

Något som både Emelie Hahn och Catarina Ericsson är överens om är att konferensen skapade intressanta diskussioner genom arbetet med olika scenarier. Ett övningsexempel handlade om att planera uppstartsdagar på en skola.

– Vi pratade om hur vi i Sverige jobbar med mjuka värden, inkludering och entreprenöriellt lärande. Det var många som var intresserade av hur vi jobbar med exempelvis nyanlända, säger Emelie Hahn som är legitimerad lärare i tyska och SO.

– Det märktes att vi kommit väldigt långt med just de mjuka värdena. Det var många som var imponerade och intresserade när vi pratade om hur man måste utgå från vad eleven har med sig i väskan hit. Alla har alltid något att bidra med, hur kan man dra nytta av det som just den här individen har med sig? Det är bland annat det som det entreprenöriella lärandet handlar om, säger Emelie Hahn.

Att det inte finns några dumma frågor utan att alla frågor ska få ta plats i klassrummen är något som svenska skolelever ska ha med sig under hela sin skoltid. Man får testa, misslyckas och sedan testa igen. Catarina Ericsson säger att hon upplevde att dessa tankar var något som de själva betonade vikten av men som många av de andra representanterna inte verkade helt vana vid.

– De nordiska länderna var mer förtrogna med våra tankesätt.  Men i övrigt var det inte många som verkade jobba på samma sätt. I USA och de asiatiska länderna har de mycket mer katederundervisning och låter inte eleverna ta plats eller får dem att känna att deras tankar också är viktiga. I Asien är det även mycket mer prov och tester. Vi pratade mycket om att man måste coacha eleverna framåt och det var många som tog till sig av det vi pratade om, säger Catarina Ericsson.

Det som Emelie Hahn och Catarina Ericsson själva tog med sig hem, förutom ett större kontaktnät och erfarenheter, var en idé som inte kom allt för långt bort ifrån.

– En lärare från en dansk skola berättade om ett jättehäftigt projekt som de kallade för en innovationsvecka. Då släppte de alla scheman och jobbade bara med allas innovativa idéer. Det tog vi med oss hem och vi ska börja jobba med ett upplägg för vår skola, säger Catarina Ericsson.

bild2

Lärarna Emelie Hahn (till vänster) och Catarina Eriksson (till höger) representerade Sverige och S:t Iliansskolan under konferensen.

Kommentera