Annons
Karin Herlitz, lärare i svenska och engelska, tycker att läsning i skolan ska sikta högre än devisen "all läsning är bra". Foto: Magnus Glans

Svenskläraren: ”Läsning på lektionstid är inte slösigt”

Publicerad 12 december 2019

Fakta

Några av Karin Herlitz metoder

Presentera temat innan boken

  • När vi ska läsa så börjar jag utifrån eleverna. Ska vi läsa till exempel ”Doktor Glas” kan man börja med att fråga: ”Är det någonsin rätt att döda någon?” Då kommer alla tycka något. Sedan kan man gå in på dödsstraff, dödshjälp och så vidare. Då har jag väckt ett intresse, och därefter kan man gå in på att det finns en bok som handlar om en läkare som ångrar ett mord.

Ha många, täta stopp

  • Stanna upp och diskutera. De får tänka lite själva först, men vi lyfter diskussioner allt eftersom i grupper och i helklass. Vi spoilar allt som är läst – så har man varit sjuk får man det spoilat. Många väljer att läsa ikapp för att inte missa.

Använd post it-lappar 1

  • Alla skriver på anonyma lappar vad de tycker, känner och undrar, vad de gillar och inte. Sedan skriver jag upp det på tavlan. Då kan eleverna upptäcka att ”det som jag gillar är något som en annan ogillar”. Det väcker intresse och är en diskussion som alla deltar i. När de går från lektionen fortsätter de ofta prata om det. 

Använd post it-lappar 2

  • Recensioner kan man inte ha som läxa eftersom de kan hämtas från nätet. I stället får de sätta post it-lappar där de tycker att det står något viktigt. Sedan får de använda dem för att skriva recensioner på datorer i skolan som inte har internet.

Variera examinationsformer

  • Ibland får de skriva en recension, ibland så spelar de in en film i grupp, eller skriver text i par – vilket är jätte-svårt. 

Använd kamratrespons

  • Jag har i princip alltid kamratrespons. En elev får läsa en anonymiserad text och ge feeback utifrån tydliga frågor som alla utgår ifrån. Den som responderar får motivera sina svar. 

Relaterat

Svenskläraren Karin Herlitz är en förkämpe för bokläsning på lektionstid. 
– Läsningen får man inte bara se på som något som äter lektionstid, säger hon.

Karin Herlitz är lärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium och hon tycker att den traditionella synen på skönlitteraturens plats i undervisningen är närmast bakvänd.

– Det finns ingen svensklärare som inte tycker att det är viktigt att läsa. Men det ses som en solitär syssla och det finns en norm som säger att lärare inte har råd att lägga lektionstid på läsning för att det är så mycket vi ska hinna med. Och det skrämmer mig. Om vi inte har tid att läsa böcker i svenskundervisningen, vad har vi då tid med? Läsning innehåller mycket centralt innehåll om vi använder det rätt.

– Sen kan man prata om att det är elevernas ansvar att läsa hemma, men ansvar spelar ingen roll för den som inte vet hur man ska ta sig an en text. Läser vi i klassrummet kan jag skicka hem dem med en uppgift i stället. Då vet jag att eleven har läst och faktiskt kan säga något, säger hon.

Hon minns hur läsning hanterades i svenskundervisningen när hon själv gick i skolan under 80- och 90-talet. Böcker delades ut för läsning utanför skolan, och två veckor senare skulle man lämna in en recension. Hon tyckte om att läsa böcker, så för henne fungerade det bra. Hon läste sina böcker och skrev sina recensioner. Men hennes bror var inte lika förtjust i läsningen. Så hon läste hans böcker och skrev hans recensioner också.

– Man skulle inte läsa i klassrummet. Någon gång hade vi en bänkbok, men vi pratade inte om den tillsammans. Mina elever läser, diskuterar och arbetar med texterna i klassrummet och det ger så mycket.

Hur fungerar det för de elever som har funktionsnedsättningar eller av andra skäl inte har så lätt för att läsa?

– Den som behöver får lyssna på boken. Vissa vill lyssna och hänga med i en tryckt bok samtidigt. Att alla läser samma bok, pratar om den och reder ut saker tillsammans gynnar inte minst elever med mindre läsvana. Jag läste ”Ondskan” med en helklass nyligen och den är ju tjock och kan kännas lite svår men när vi jobbar med den tillsammans så fungerar det. Det är klart att inte 100 procent av eleverna får med sig 100 procent av boken, men det ger mer än att be dem läsa på fritiden.

– Det är många som kan hantera romanläsning som läxa eller eget ansvar, men andra kommer inte att göra det. Har man inte läst en bok sedan lågstadiet och får en bok i handen på gymnasiet kommer man inte läsa den heller, säger Karin Herlitz.

Fler och fler har problem att förstå nyheterna, både unga och vuxna.

Hon har ett begrepp för de elever som inte självmant läser böcker om uppgiften ges som läxa utanför lektionstid, men som är skickliga på att få det att se ut så.

– Jag brukar kalla dem för ”aktiva ickeläsare”. De lägger ingen energi på att läsa, men däremot på att hitta sätt att få det att verka som att de har läst, säger hon.

Varför är läsningen så viktig?

– Undersökningar visar att fler och fler har problem att förstå nyheterna, både unga och vuxna. Det handlar om folk födda i Sverige med svenska som modersmål som inte kan hänga med i Rapport. En demokrati behöver bildade medborgare som kan delta i samhället, det är grunden i systemet. Skolan har ett demokratiuppdrag.

Och hur blir det bättre genom att elever läser på lektionstid?

– Jag brukar nämna professor Mats Myrberg vid Stockholms universitet. Han skriver att en vuxen person behöver ett ordförråd på minst 50 000 ord för att klara av sitt dagliga liv och vara en integrerad del av samhället. När barnen börjar lågstadiet har de i genomsnitt 7 000 ord i sitt ordförråd, och fortsätter de att regelbundet läsa eller lyssna på böcker och texter har de som 17-åringar fyllt på med minst 50 000 till. De som däremot inte fortsätter att läsa kommer bara ha mellan 15 000 och 17 000 ord i sitt ordförråd i samma ålder. I skolan skapar vi läsande människor, säger Karin Herlitz.

Hon är ingen anhängare av devisen ”all läsning är bra” när det kommer till vad eleverna får sig till livs under hennes lektioner. Det är hon som väljer vad klassen ska läsa.

– ”All läsning är bra” är väl visserligen sant, men i skolan måste det vara genomtänkt. Jag värderar inte litteraturen i sig, men att planlöst läsa en bok ger inte alltid något. Jag får ofta tips från elever och självklart kan jag snappa upp något. Men oftast väljer jag utifrån vilka teman en bok tar upp och hur jag kan knyta det till centralt innehåll och ge bra underlag för bedömning. Kan jag knyta ihop det med något annat ämne som biologi eller samhällskunskap, ska de skriva en resonerande text, delta i en diskussion?

”Det är ingen rocket science, men det fungerar”, säger Karin Herlitz om sina metoder.

I de fall Karin Herlitz har samma klass i både engelska och svenska så alternerar hon läsningen så att de alltid har en roman på gång i ett av ämnena.

– Jag tror att många tycker det är mer rimligt att läsa en kort novell eller ett utdrag ur en bok på lektionen. Men mina elever har alltid en bok på gång. Den ettan jag har i båda ämnena nu har läst två romaner under hösten, en på svenska och en på engelska. På svenskan har de skrivit en analys, haft en diskussion, samtidigt som vi jobbar med satsdelar. I engelskan jobbar vi bland annat med de olika engelskspråkiga länderna. Så det känns som att allt finns med.

– Läsningen får man inte se på som att den bara tar tid. Att man sitter och läser gör ju någonting med oss. Det skapar dessutom ett lugn i klassrummet när de läser.

Om du nu har mer läsning på dina lektioner än många andra, vilka delar av ämnet är det som får mindre utrymme?

– Jag tycker inte att det är så det fungerar. Jag vet ju inte vad alla andra gör men jag får massor med bedömningsunderlag av det här, och mina elever lär sig jättemycket, och jag med för den delen. Jag vill att de ska producera en viss typ av text i slutet, och då jobbar vi parallellt med vilken typ av text det är och vad som krävs. Jag tycker helt enkelt inte att jag gör avkall på någonting. Det är inte 90 minuter tyst läsning. Det är kanske halva lektionen läsning och halva något annat.

Att samlas runt en text är ett sätt att inkludera.

2016 gavs hennes första bok, ”Läs mera”, ut på förlaget Studentlitteratur. Det är ett läromedel med stöd för att jobba med läsning som metod i gymnasiets Svenska 1, 2 och 3, med uppgifter kopplade till specifika romaner. Nu har hon belönats med stipendiet ”Helgepriset” för att kunna skriva en ny metodbok. Även den kommer att handla om läsning i undervisningen men ska vara lite friare i formen.

– Den nya boken är mer ”man kan göra så här” och det kan du som lärare applicera på vad du vill. Den kommer att innehålla rena arbetsmetoder men också inspiration. Den kommer också vara inriktad på högstadiet i första hand, eftersom jag jobbade där under de senaste tre åren fram till nu, men det betyder inte att den inte är värdefull för gymnasielärare, säger Karin Herlitz.

Boken ska även knyta an till aktuell forskning kring läsande och lärande, delvis ur ett inkluderingsperspektiv.

– Man pratar ju mycket om inkludering i skolan. Att samlas runt en text är ett sätt att inkludera, så jag vill titta på forskningen från det hållet. Sedan tittar jag på forskning mer generellt också, och kopplar det till lärarvardagen. Jag har den praktiska erfarenheten och ser vad som funkar. Jag ser att de läser, jag hör dem prata om böckerna, jag märker hur de får nya tankar och en större världsbild. Tar man in forskningen kan man möjligen få en förklaring till varför. Det är planen.

När ska boken vara klar?

– Den absoluta deadlinen är december 2020. Jag har en grundstruktur, och jag hoppas kunna sitta under vårterminen och fylla i de olika avsnitten med metoder och ren inspiration. Och hitta ett sätt att ingjuta lite mod i de lärare som känner att de vill göra det här, men upplever att man inte får ”slösa” med lektionstid på läsningen. Till dem vill jag säga att det inte är slösigt, det är effektivt.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

LR: ”Man monterar ner anställningstryggheten”

Fackligt 

 Utredarens förslag kan ändra arbetsrätten i grunden. ”Extremt”, ”totalt obalanserat” och ”en katastrof” är några uttalanden om regeringens las-utredning.

Annons
Annons
Debatt

”Stefan Löfven – leken med våra liv måste få ett slut”

Debatt

”Vi kräver att regering och myndigheter använder sommaren till att planera en mer hållbar strategi inför höstterminen”, skriver debattörerna.

Kommentera
Annons
Nedskärningar i skolan

Östersunds rektorer flaggar för ohållbara budgetkrav

Arbetsmiljö

Rektorerna i Östersund har gått samman och skriver i ett öppet brev att nedskärningarna som krävs för att få ihop kommunens budget inte är hållbara. 

Rektorn säger upp sig i protest mot nedskärningar

Arbetsmiljö

I höst kommer sju tjänster på Styrsöskolan i Göteborgs kommun att försvinna. Beslutet har gjort att skolans rektor Christina Ingblad sagt upp sig. 

Annons
Annons
Annons

Fler lärare kan få a-kassa i sommar

Lön och villkor

I sommar har lärare utan anställning rätt till a-kassa även om de får ferielön – men bara om anställningen avslutas rätt månad.

Coronaviruset

Lärare inte prioriterad grupp för coronatester

Coronaviruset

Lärare ingår inte i MSB:s nya prioriteringslista.

Regeringen vill covid-testa fler yrkesgrupper

Coronaviruset

Staten tar kostnaderna för testning av personer med samhällsviktiga yrken, meddelar socialminister Lena Hallengren.

LR välkomnar testning av lärare

Coronaviruset

– Det är viktigt med klarhet i den här svåra tiden, säger vice ordförande Svante Tideman.

Betyg

500 miljoner för att minimera kunskapstappet: ”Otillräckligt”

Corona

De 500 miljoner som skjuts till för att minimera risken för kunskapstapp efter coronakrisen inte är tillräckligt, anser LR:s Åsa Fahlén.

Så stöttar du elever med språkstörning

Specialpedagogik

Vad är viktigast att tänka på som lärare när man undervisar en elev med språkstörning? Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare
Annelie Westlund delar med sig av de viktigaste tipsen.

Hon tilldelas prestigefyllt lärarpris

Svenska

Annika Sjödahl tilldelas Svenska Akademiens svensklärarpris 2020.

Här belönas slitna lärare med extra ledig dag

Arbetsmiljö

På Volgsjö skola får lärarna en extra ledig dag som belöning.

LR-kongressen 2020

Kongressen röstade för utökat stöd till lärare på friskola

LR-kongress 2020

Ett av fredagens beslut är att inleda en ny försöksverksamhet med stöd till lärare i privat sektor.

LR:s första digitala kongress – ”Det flyter på ganska bra”

LR-kongress 2020

Medlemsavgifter, föreningsanslag och stöd till medlemmar i privat sektor är några av de delar som avhandlas under kongressdag ett av två.

Åsa Fahlén: Vi har en tydlig linje i förbundet

LR-kongress 2020

Många beslut kvarstår till hösten, men ordförande Åsa Fahlén är glad över den digitala kongressen.

Här är styrelsens förslag till kongressen

Kongressen 2020

LR:s ordförande Åsa Fahlén summerar varje enskild proposition.

stor lärarenkät

Corona har skapat kunskapstapp för miljardbelopp

Kunskapskrav

En majoritet av lärarna anser att coronapandemin har en negativ påverkan på elevernas kunskapsutveckling, visar en ny undersökning.

Facken: ”Anna Ekströms löften om sänkta krav infrias inte”

Coronakonsekvenser

Lärarfackens båda ordföranden kritiserar utbildningsministern för att inte hålla vad hon lovar lärarna.

Högre frånvaro bland lärare i grundskolan än på gymnasiet

Corona

I en rapport från Skolverket, som TT tagit del av, framgår det att bland grundskolans lärare var frånvaron 20 procent högre veckan efter påsk jämfört med föregående år. Frånvaron bland gymnasielärarna var nästintill samma i år som förra året.

Debatt

Debatt: ”Facket ska jobba för läraren – inte arbetsgivaren”

Debatt

”Jag vill vara medlem i ett fack som vågar lyfta den verklighet lärare befinner sig i, som vågar vara jobbigt”, skriver Alexander Skytte i en debattartikel.

Kommentera
Arbetsmiljö

Lärarna drunknar i dokumentation: ”Hanteringen av klagomål bör ses över”

Arbetsmiljö

Statskontoret ska utreda klagomålshanteringen i skolan.

”Vi behöver en alternativ plan när det blir krisläge”

Corona

”Vi behöver ett läge där vi kan dra ner på delar av vår verksamhet för att fokusera på undervisning i krisläge”, skriver Karin Boberg.

Här är eleverna i skolan varannan vecka: ”Klokt beslut”

Corona

För att minimera smittrisken under coronakrisen är eleverna på Stenbocksskolan i Ulricehamn på plats i skolan varannan vecka. 

Lärarfacken: Skolverkets stöduppdrag är meningslöst

Kritik

På torsdagen lade Skolverket upp stödmaterial för lärare på webben. Men lärarfacken är inte imponerade.

Skolverkets blixtuppdrag: Sänk arbetsbelastningen för lärare

Coronakrisen

Senast på torsdagen ska nya stödinsatser vara igång för en hårt prövad lärarkår.

Malmö vill testa tre terminer – ser paralleller med coronakrisen

Treterminssystem

Malmö stad vill bryta upp läsåret i tre terminer på sina skolor – och ser intressanta paralleller med coronasituationen.

Lärarna tvingas jaga in elever till distanslektionerna

Distansundervisning

Elever som inte loggar in, spelar tv-spel under lektionen eller tar med sig videochatten in på toaletten. Det är exempel från ämnesläraren Eva Hjelms och hennes kollegors vardag.

Undersökning: Varannan elev har varit frånvarande

Corona

I län som varit hårdast coronadrabbade har upp till hälften av eleverna varit hemma från skolan, visar en granskning av SVT.

Ljusdal sparar på skolan – drar in 100 tjänster

Nedskärningar

För att spara pengar planerar Ljusdals kommun att mitt under coronakrisen minska antalet anställda inom skolan och förskolan.

Debatt

”Hjälp skolpersonal att hantera radikalisering”

Debatt

”Det är viktigt att ge skolor och skolpersonal kunskap om vilka tecken en ung person som håller på att radikaliseras visar upp”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Här är magister Fridolins nya liv som lärare: ”Ringrostigt”

Intervju

Så ser Gustav Fridolins nya liv som lärare ut. ”Det var lite ringrostigt i början”, säger han när Skolvärlden hälsar på som första media.

Skolverkets tre scenarier inför höstterminen

Coronaviruset

Lärare kan tvingas välkomna nya gymnasieklasser på distans. Det är ett av Skolverkets framtidsscenarier.
– Jag får ont i magen när jag tänker på det, säger svenskläraren Filippa Mannerheim.

Debatt

”Lagförslaget om distansundervisning är redan föråldrat”

Debatt

”Låt utbildning via fjärr- och distansundervisning fortsatt få vara en möjlighet för Sveriges elever och lärare. Inte bara vid pandemier, utan även när normalläget är tillbaka”, skriver Peter Wilcke, verksamhetsansvarig på NTI-skolan.

Kommentera

Så påverkas syv av coronakrisen: ”Finns en stor oro”

SYV

Studie- och yrkesvägledare berörs hårt av coronapandemin. De som är friska och hoppar runt på flera skolor befinner sig en tuff situation, menar studie- och yrkesvägledaren David Spak.

NPF-elever hårt drabbade av krisen: ”Tuffaste situationen någonsin”

NPF

Coronakrisen har slagit hårt mot elever med NPF, enligt en ny rapport. 

Ny studie: Barn kan smitta lika mycket som vuxna

Corona

Barn som smittats av coronaviruset kan vara lika smittsamma som vuxna, uppger SVT och hänvisar till en ny tysk-brittisk studie som bygger på testresultat från Berlin.

Den avlidnes lärarkollegor: Varför skyddas vi inte?

Corona

Lärare på Stocksundsskolan som mist en anställd till covid-19 är oroliga för smittspridning.
– Det är jobbigt att gå till arbetet, säger en av dem till Skolvärlden.

Lärare avled i covid-19 – personalen stöttas i sorgen

Corona

På Kågeskolan i Skellefteå har en av de lärare som testat positivt för corona avlidit. 

Hovrätten: Försenat stöd är diskriminering

Särskilt stöd

Hovrätten fastställer domen som säger att Malmö stad ska betala 20 000 kronor till en elev i diskrimineringsersättning.

”Integrera sex- och samlevnad i alla ämnen”

Debatt

”Flera kvinnojourer flaggar för att kvinnor och barn utsätts för våld och sexualbrott som följd av corona-isoleringen. Låt utbildning vara nyckeln till att få ett stopp”, skriver gymnasieläraren Cajsa Blekemo.

Kommentera

Här får lärarna själva välja om de vill arbeta hemifrån

Corona

Coronapanedemin har delat upp lärarkåren i två läger: de som vill jobba hemifrån och de som vill fortsätta skolundervisningen som vanligt. Inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Borås får lärarna själva välja.

LR: Regeringens beslut är en arbetsmiljörisk för lärare

Coronakrisen

”Flexibilitet” säger utbildningsminister Anna Ekström om att öppna för distansundervisning i grundskolan. ”Arbetsmiljörisk” menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

”Bevara mångfalden i svensk folkbildning”

Debatt

”Slopat mobilitetsstödet hotar folkhögskolors överlevnad och i förlängningen en levande landsbygd, utjämning av utbildningsklyftor, samt riskerar att en lång tradition av kunskap går förlorad”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Debatt: ”Lärarförbunden har spelats ut mot varandra”

Debatt

”Hur de två förbunden skall kunna samla alla lärargrupper under ett tak utan inbördes löne- och revirstrider och glömma det förflutna är en gåta”, skriver Kjell Tormod.

Kommentera
Likvärdighet

Per Kornhall: Den här utredningen säger det självklara

Likvärdighet

Skolexperten Per Kornhall om Björn Åstrands utredning för en likvärdig skola: ”Låt oss fatta dessa beslut så vi kan börja ha lite ordning och reda i skolan.”

Förslaget: Slut med kösystem till populära skolor

Förslag

Idag lämnades utredningen om likvärdig skola till regeringen.
– Staten måste ta ett större ansvar, säger utredaren Björn Åstrand.

Debatt

”IT och heltäckande läromedel är chanslösa mot läraren”

Debatt

”Även när det kommer till distansundervisning behövs en lärare som leder arbetet. Läraren är och förblir den centrala och mest behövliga aktören i all skolans undervisning”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Norges skolor öppnar – facket kritiskt till riktlinjerna

Corona

De norska skolorna öppnar igen, men frågetecken kvarstår kring formerna.

Fler vill bli lärare i coronatider

Utbildning

Fler har sökt till lärarutbildningen i höst, visar nya siffror från UHR. 

L: Inför nationella priolistor för alla lärare

Politik

Landets hårt prövade lärare och måste avlastas under coronakrisen, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Distansundervisning

Oro bland lärare: Mer distansundervisning efter krisen

Arbetsmiljö

När coronakrisen har lagt sig kommer flera skolor att fortsätta med den digitala undervisningen. Det tror Marcus Larsson, lärare och engagerad i tankesmedjan Balans.

Kommunens plan: Fortsätta undervisa på distans efter krisen

Digitalt

I Huddinge planerar man att fortsätta med distansundervisningen även efter coronapandemin. 

Coronakrisen drabbar SFI hårt: ”Förödande”

SFI

Utmaningarna inom SFI är stora och många lärare oroas över följderna av coronaviruset.

Föräldrar som corona-trotsar skolplikten riskerar böter

Corona

I Ekerö hålls friska elever hemma av oroliga vårdnadshavare. Nu hotar kommunen med vite.
– Föräldrar försämrar chansen för sina egna barn att klara skolan, säger en lärare.

Antalet skyddsombud inom LR växer

Skyddsombud

En kartläggning visar att Lärarnas Riksförbund har fler skyddsombud i dag än för åtta år sedan. 

SPSM efter stor skolenkät: Vi måste fånga de elever som faller

Debatt

Pandemin innebär en upp och nervänd värld för barn och ungdomar, och elever som redan innan krisen hade behov av stöd är en riskgrupp. Det skriver Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

Kommentera

Skolan tillverkar visirhållare till äldrevården i coronakrisen

Teknik

På Jämtlands gymnasium finns fem 3D-skrivare som eleverna vanligtvis använder i undervisningen. Nu används skrivarna i stället för att skapa visirhållare till äldrevården.

Läraren: ”Vår arbetsbörda under corona är övermäktig”

Arbetsvillkor

Sjukskrivna kollegor, vikariebrist och undervisning för elever såväl i klassrummet som hemma tär på lärarna i grundskolan.
– Det är som att vi ska vara någon sorts evigt fungerande maskiner, säger läraren Hanna Hermanson.

Fotbollsstjärnornas nya plan – ska bli lärare: ”Inspirerande”

Lärarutbildning

Samtidigt som de spelar fotboll på elitnivå håller Malin Winberg och Viktor Elm på att utbilda sig till lärare.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons