Läromedel

Svensklärarna: Vi saknar resurser för läromedel

Nils Larsson
Enkäten i siffror

Har du/din skola tillräckligt med resurser för läromedel?

  • Ja: 39,9 procent
  • Nej: 35,1 procent.
  • Kan inte bedöma det: 25 procent.

Så nöjda är svensklärare med de läromedel som står till buds. Skala 1–5, från inte alls nöjd till mycket nöjd:

  • 1: 3 procent
  • 2: 13,9 procent.
  • 3: 40,5 procent.
  • 4: 32,2 procent.
  • 5: 10,4 procent.

Källa: Tidningen Svenskläraren

  • Undersökningsunderlag: Enkät till 1080 medlemmar i Svenslärarföreningen. 569 personer svarade.

Mer än var tredje svensklärare saknar pengar till läromedel. Det visar en undersökning Svenskläraren har gjort.
– Övningar har lärare fått kopiera upp i alla tider, trots att det egentligen kan vara olagligt, säger Nils Larsson, Svensklärarföreningens ordförande till tidningen.

I augusti presenterade Gustav Fridolin regeringens Läromedelsutredning.

I en intervju med Skolvärlden tryckte Fridolin på att lärare måste få såväl budget som tid för att välja läromedel. Han beskrev också en brist i skollagen, där det står att elever ska ha kostnadsfri tillgång till ”lärarverktyg” och påtalade att lagen behöver skrivas om så att eleverna får rätt till läromedel – och specifikt till både böcker och digitala läromedel.

Tidningen Svensklärarens enkät gjordes också i augusti och resultaten pekar på flera problem som belystes i den statliga utredningen.

35 procent av svensklärarna uppger att det helt enkelt saknas pengar att köpa in läromedel för.

– Jag känner igen det på flera sätt. I skolornas bokförråd har antologier och äldre böcker blivit stående länge. Övningar har lärare fått kopiera upp i alla tider, trots att det egentligen kan vara olagligt, säger Nils Larsson.

Svensklärarföreningens ordförande lyfter också frågan om att kunna köpa in modern skönlitteratur till undervisningen.

– Väldigt många lärare vill kunna köpa in klassuppsättningar av skönlitteratur. Istället sitter man kvar med ”Möss och människor”. Inget fel på den boken, men det behövs fler titlar och ett ordentligt urval, säger han.

Den statliga Läromedelsutredningen visade på en skev resursfördelning mellan olika kommuner, en bild som Svensklärarens enkät också ger. Samma sak när det gäller vilka resurser olika skolhuvudmän lägger på läromedel.

– Det här är helt fel. Resurserna ska inte få vara olika beroende på vem som driver skolan. Det måste finnas ett gemensamt tänkande och likvärdighet, säger Nils Larsson.