gustav_och_anders
OECD

OECD: Så ska svenska skolan bli mer jämlik

Mer resurser till skolor med tuffa förutsättningar, fler behöriga lärare och bryt segregationen.
Det är regeringens plan för att den svenska skolan ska bli mer jämlik.
– OECD kan inte vara tydligare. Det skolsystem vi har i dag i Sverige är giftigt, säger Gustav Fridolin.

Elevernas resultatframgång i senaste Pisa-rapporten kom som en positiv nyhet i Sverige. Parallellt stod det även klart att kunskapsklyftorna fortsatte att öka i landet. Sverige har gått från att ha ett av de mest likvärdiga skolsystemen till att vara ett genomsnittligt OECD-land. Gapet mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund har ökat. Nu kvarstår utmaningen att få skolan mer jämlik.

Under måndagen var OECD:s utbildningsdirektör Anderas Schleicher på besök i Sverige för att redovisa en fördjupad analys av den svenska skolans jämlikhetsutmaningar.

Tillsammans med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) besökte han Husbygårdsskolan i Stockholm för att berätta om hur man ska ta sig an utmaningarna.

– Det kommer att krävas en del djärva grepp för att försäkra sig om att elevernas placering beror på deras potential och inte deras socioekonomiska bakgrund, säger Andreas Schleicher.

Mer resurser till skolor med tuffa förutsättningar, fler behöriga lärare och att segregationen måste brytas. Det är tre delar som Gustav Fridolin tydligt lyfter fram i färdplanen för den svenska skolan.

– OECD kan inte vara tydligare. Det skolsystem vi har i dag i Sverige är giftigt. Det handlar om att man ser en växande ojämlikhet. Det är bråttom att bryta den ojämlikheten. Då kommer man ner till några kontroversiella, men viktiga, saker. Starkare nationellt ansvar för finansieringen av skolan, ett starkare system för bryta segregation mellan skolan, säger Gustav Fridolin.

Nederländerna är ett exempel på ett land som Sverige borde ta efter, menar Andreas Schleicher. Och Gustav Fridolin håller med.

–  I Nederländerna har du en starkare finansieringsmodell. Det går mer resurser till de skolorna som har det tuffast, men man har också andra modeller för hur urval sker när fler vill gå på en skola än vad det finns plats till. I dag har vi två urvalsmodeller, kötid och närhetsprincipen, båda skapar ett skolval som är fritt för vissa, säger Gustav Fridolin.

Andreas Schleicher tycker att Sverige borde se över fördelningsmekanismen. Mest resurser till elever och skolor med stora behov. Det kommer också att locka dit de skickligaste lärarna. 

En annan satsning som utbildningsministern pratade om är möjligheten att höja lärarnas löner.

– Det här har OECD pekat på länge. Sverige behöver se till att du värderas för att utvecklas i yrket. Det som då behövs är att det där är tydligt hur ser en utveckling ut. I dag ser det väldigt olika ut mellan olika kommuner. Det är inte transparant och tydligt. Det vi behöver är ett professorsprogram, det ska också kombineras med en värdering av att ta sig an de svåraste uppgifterna i undervisningen. 

Kommentera