tangentbord-dator-712
Ny it-service

”Systemet ska vara anpassat efter behoven”

Nu ska Stockholm stad upphandla ny it-service till stadens skolor. Den här gången ska det anpassas till skolans pedagogiska verksamhet.

Trots kraftig kritik fick Volvo IT fortsatt förtroende att ansvara för den kommunala it-driften i Stockholms stad när avtalet förlängdes våren 2013. Många lärare och skolor har vittnat om problem med datorer och it-service. Avtalet med Volvo IT gäller fram till och med 2018.

Till hösten kommer en ny upphandling av it-service för utbildningsnämndens ansvarsområde att inledas. Den verksamhet som omfattas är den kommunala grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskola samt administrativ förvaltning.

– Den stora förändringen är att vi nu gör en upphandling specifikt för utbildningsnämndens verksamheter. Förra gången gjordes en upphandling för hela staden, säger Ann Hellenius som är avdelningschef på Utvecklings- och samordningsavdelningen på Utbildningsförvaltningen.

Syftet med upphandlingen är att skolans pedagogiska verksamhet ska få anpassade it-tjänster, säger hon.

– Det är oerhört viktigt i och med att den pedagogiska verksamheten skiljer sig mycket från den övriga stadens behov för den administrativa miljön. Vi måste hitta ett IT-stöd som är anpassat till undervisningssituationen och underlättar för lärarna.

Enlig Ann Hellenius har man haft en nära dialog med lärare de senaste åren för att förstår hur behoven ser ut. Det man vill uppnå med upphandlingen är bland annat att lärarna får en ökad pedagogisk frihet att välja digitala enheter och tjänster som de anser bäst för att hjälpa eleverna att förbättra sina resultat.

Många lärare har varit kritiska till det nuvarande systemet. Kan det bli aktuellt att vända sig till Volvo IT igen?

– Vi kommer titta på vilka leverantörer som vi tycker har bäst möjlighet att erbjuda tjänster som motsvarar de krav vi ställt. Vi kommer leta efter en leverantör som verkligen på allvar kan möta utbildningsförvaltningens behov.

Som lärare, vågar man hoppas på att det blir ett mer välfungerande system framöver?

– Absolut. Vi har haft med över hundra lärare i den här processen för input. Den kravställningen vi gör nu är direkt baserat på lärarnas egna krav och lärarnas behovsbild. Det är det vi baserar kravställningen på. Systemet kommer vara anpassat utifrån de behov som finns. 

Kommentera