SYV-brister leder till avhopp

I Umeå hoppar en större andel flickor än pojkar av sina gymnasiestudier. Orsaken kan vara brist på studie- och yrkesvägledning.

En studie som har gjorts av gymnasienämndens utvecklingsavdelning visar att flickor i Umeås gymnasieskolor får mindre studie- och yrkesvägledning än pojkar. I Umeå hoppade 233 elever av eller bytte program på gymnasiet under det förra läsåret och 63 procent av dessa var flickor, uppger Sveriges Radio.
Studien visar att föräldrar spelar en lika stor betydelse för pojkars och flickors val av program men en större andel pojkar anser att studievägledaren varit viktig för deras fortsatta studier. Pojkar anser också att lärare och övrig skolpersonal spelat en viktigare roll för deras studieval än vad flickor uppgett i undersökningen.
En förbättrad studie- och yrkesvägledning kan, enligt projektgruppen inom gymnasienämndens utvecklingsavdelning, vara ett sätt att motverka avhopp och överhuvud taget få nöjdare elever. Undersökningen visar nämligen att färre flickor är nöjda med studie- och yrkesvägledningen – och det syns också i antalet avhopp och programbyten.
 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm