tokyo_web
Internationell syv

Syvare från hela världen möttes i Tokyo

Studie- och yrkesvägledaren Pia Nilsson från Gislaved deltog i en vägledningskonferens i Tokyo. Hon återvände hem med en stärkt självkänsla – påmind om vikten av vetenskaplig förankring.

Om resestipendiet

Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) är ett riksförbund som samlar verksamma inom landets vuxenutbildningar. Studie- och yrkesvägledare med medlemskap kan söka resestipendier för att delta i internationella konferenser.

Årets resmål var International Association for Educational and Vocational Guidencea (IAEVG) internationella vägledarkonferens som arrangerades i september i Tokyo, Japan. 2016 genomförs konferensen i Madrid, Spanien. 

Filippinernas studie- och yrkesvägledning är en del av Arbetsförmedlingen – och utbildningen är kortare än den svenska. I USA och Kanada är studie- och yrkesvägledarna psykologer. I Japan har pedagogerna själva ansvaret för att vägleda sina elever. Professionen studie- och yrkesvägledare finns inte.

Skillnaderna mellan olika länders vägledningsarbete är många och variationsrika. Det fick studie- och yrkesvägledaren Pia Nilsson på Gislaved gymnasiums vuxenutbildning erfara, när hon deltog i en vägledningskonferens i Tokyo i september.

Foto: Privat

– Det var väldigt spännande att träffa syvare från hela världen. Och trots de många skillnaderna märkte man ändå att likheterna är desto fler, inte minst vad gäller utmaningar och problem, säger hon.

Konferensen arrangeras av den internationella studie- och yrkesvägledningsorganisationen IAEVG och Pia Nilsson fick äran att åka dit med hjälp av ett resestipendium från Vuxenutbildning i Samverkan.

– I Sverige har vi en specialistutbildning där vi går på djupet och det har man till exempel inte i Japan. Jag lämnade konferensen med en stärkt självkänsla i min svenska yrkesroll, säger Pia Nilsson och fortsätter:

– Men å andra sidan är vägledningen en större del av den vardagliga undervisningen i Japan, och hela skolans ansvar. Det måste vi bli bättre på i Sverige.

Konferensens huvudtema handlade om vägledarnas roll i att bygga upp ett samhälle efter en extrem händelse eller situation – till exempel tsunamin i Thailand.

– Hur gör man till exempel i Sverige efter flyktingsituationen som pågår? Vi ska tillgodose alla invånare, däribland alla nyanlända, med det livslånga lärandet och bygga upp karriärer, och där har vi syvare en viktig roll.  

Under vistelsen i Tokyo blev Pia Nilsson påmind om hur stor betydelse yrkets vetenskapliga förankring har.

– Vårt yrke handlar om att stötta människor att komma vidare och göra det de vill, men samtidigt gagna samhället. Det är lätt att glömma bort grunden vi står på, och att man fortsätter att använda föråldrade teorier. Man skulle behöva fräschas upp oftare på det här sättet, med nya teorier och forskning som dyker upp inom området. Samhället förändras och det måste även vi.

vagledningskonferens_skolbesok_japan

Mångfalden var stor på den internationella syv-konferensen i Japan. Här är flera av deltagarna samlade in samband med ett besök på en skola.

| Foto: Privat
Kommentera