debatt_faxe

Christian Fexe är förstelärare och IKT-inspiratör på Hjärupslundsskolan i Staffanstorp.

Debatt

Ta dig tid att spräcka filterbubblan för eleverna

Debatt. Måste man problematisera filterbubblan i skolan? Hur använder man mediernas nyhetsbrus till att vidga elevernas omvärldsförståelse i en demokratiseringsprocess? Och hur lyckas man med detta på endast fem, sex minuter under en lektionsuppstart?

Måste man problematisera filterbubblan i skolan? Vad händer med gammelmedia när alla människor är en potentiell journalist? Hur använder man mediernas nyhetsbrus till att vidga elevernas omvärldsförståelse i en demokratiseringsprocess? Och sist men inte minst: hur lyckas man med detta på endast fem, sex minuter under en lektionsuppstart?

Jag tror mycket på att en elev som vet vad som händer i världen blir en bättre samhällsmedborgare. Därför börjar alla mina SO-lektioner av segment där nyheterna tas in i klassrummet – stora som små. Vi diskuterar nyheterna, vrider och vänder på dem, och lär oss samtidigt om till exempel geografi, samtidskunskap och vi drar paralleller mellan dagens nyhet och historiska eller religiösa händelser där det finns paralleller att dra. Deras värld växer helt enkelt. Kanske har nyheter ingen naturlig plats i hemmet och var ska de hämta sin omvärldsförståelse då om inte i skolan?

Som lärare i sv/so har jag gyllene tillfällen att bjuda in nyheternas värld i min undervisning. Mina ämnen är diskussionsvänliga – eleverna får berätta om nyheter de hört eller läst och finner intressanta eller viktiga. Jag är övertygad om att de elever som aktivt möter omvärlden i klassrummen är bättre rustade än de elever som inte gör det. Vill jag ha elever som inser nyttan med nyheter och hur de kan nå vinster med detta redan i ung ålder så måste jag ta in dem i klassrummet.

Man kan såklart arbeta med nyheter i skolan på olika sätt. Jag som arbetar på högstadiet i en 1–1-skola har valt att arbeta med digitala medier just för att det är där eleverna är. Min erfarenhet är att både elever och deras föräldrar i allt högre utsträckning tar del av nyhetsbruset via digitala medier – hemsidor, appar, notiser i en smart klocka och så vidare. Jag ser det som ett måste för pedagoger i dagens skola att motverka de filterbubblor som lätt uppstår i detta digitaliserade nyhetsbrus. Vi måste visa eleverna farorna med att bli spelpjäser i nyhetshusens algoritmer: de människor som endast tar del av samma kanaler hela tiden får endast en sorts nyheter – på gott och ont. Detta måste man problematisera – så att eleverna har kunskap om och handlingsberedskap för detta.

Vidgas elevernas värld och tänker de annorlunda? Det är svårt att svara entydigt på, men ofta känner jag att jag kan konkretisera vissa traditionella läromedels abstrakta strukturer när jag knyter dessa strukturer till aktuella händelser. Mina elever har reflekterat kring varför vissa händelser blir världsnyheter när andra händelser snabbt glöms bort. Mina elever är medvetna om kampen mellan gammelmedia kontra nutidens snabba nyhetsrapportering. Mina elever har diskuterat filterbubblan och problematiserat detta – så ja; jag tror och hoppas att de har verktyg och handlingsberedskap i denna fråga inför framtiden.

När jag beskriver vad vi gör i klasserna jag undervisar så verkar det ta mycket tid i anspråk; hur har jag tid till detta? I själva verket tar detta oftast inte mer tid än ca fem-sex minuter av en genomsnittlig lektionsstart. Har det hänt viktiga eller för eleverna intressanta saker kan det ta längre tid, men oftast är någonstans mellan fem och tio minuter allt som behövs för att eleverna skall gå ut från en SO-lektion och ha lärt sig mer än dagens lektionsplanering om till exempel industriella revolutionen eller hur en kommun styrs. Men de får dessa minuter under nästan alla SO-lektioner under tre år. Det har du också råd med.

CHRISTIAN FEXE, förstelärare och IKT-inspiratör på Hjärupslundsskolan, Staffanstorps kommun

Kommentera