helena_linge
Estetlärarna

”Ta estetlärarnas problem på allvar”

Många musiklärare går ner i arbetstid för att heltid är för tufft – det är ett exempel på estetlärarnas situation. Helena Linge, andre vice ordförande i LR, vill därför se bättre förutsättningar att behålla den arbetskraft som finns.

Skolverkets nationella utvärdering av ämnena slöjd, bild och musik i grundskolan visar dystra förhållanden för lärargruppen. Bland annat att lärarna har för lite undervisningstid i förhållande till kursmålen.

Helena Linge är andre vice ordförande i LR och leder dessutom förbundets grupp ”Forum för kultur och kommunikation”. Utvärderingens resultat är föga överraskande, menar hon.

– Det här såg vi redan i motsvarande rapporter från 1992 och 2003, liksom i vår egen undersökning ”Stäm upp” som 2013 visade att förutsättningarna inte stod i proportion till de högt ställda förväntningarna och kursmålen.

Många av lärarna som deltog i Skolverkets undersökning uppgav stora och många elevgrupper som ett stort hinder i undervisningen.

– Det här handlar om praktisk undervisning, där läraren behöver visa och finnas där för varje individ. Stora och många undervisningsgrupper i kombination med de högt ställda kursmålen leder till lite tid för varje elev, säger Helena Linge.

De stora grupperna leder till arbetsmiljöproblem, menar hon.

– Arbetsmiljöverket rekommenderar att man inte ska ha mer än 15 elever i ljudintensiva miljöer. Men så ser inte verkligheten ut för musiklärarna.

Sambanden är många mellan de olika bristfaktorerna i Skolverkets utvärdering, enligt Helena Linge. Att omkring hälften av lärarna är obehöriga har till exempel sina naturliga konsekvenser.  

– Det är inte så konstigt att många lärare efterfrågar kompetensutveckling i betyg och bedömning när så få har rätt behörighet, säger hon.

En bakomliggande orsak till statistiken är att musik, bild och slöjd är lågprioriterade ämnen, menar Helena Linge.

– Eftersom det är små ämnen rent tidsmässigt är det vanligt att skolledare lägger mycket mer fokus på större ämnen som svenska och matematik. Estetlärarna kan då känna sig lite bortglömda och ensamma.

Helena Linge berättar att de svåra förutsättningarna gör att många inte klarar av en heltidstjänst som lärare.

– Tyvärr är det många musiklärare jag träffar som går ner i deltid som lärare för att de inte orkar med mer. En hel del fyller upp till heltid med andra uppdrag eller tjänster inom sina ämnesområden, men utanför läraryrket.

Hon menar att det är dags att ta estetlärarnas problem på allvar och att det finns mycket att vinna på att skapa förutsättningar som kan locka tillbaka och behålla de duktiga lärare som finns – inte minst eftersom så många elever är positivt inställda till ämnena.

– Det är nu viktigt att närmaste arbetsgivare och rektor ser potentialen i musik, bild och slöjd. Man måste se över gruppstorlekarna och skapa nätverk av kollegor så att lärarna kan känna glädje i yrket och stanna kvar. Och det är politikerna som måste skapa de rätta förutsättningarna, säger Helena Linge.

Kommentera