Annons
Modersmål är en värdefull resurs som ofta glöms bort i debatten, skriver lärarstudenten Stella Lundqvist. Foto: Privat, Shutterstock.com

”Ta vara på modersmålets resurser”

Publicerad 12 oktober 2020

I takt med att Sverige blir alltmer flerspråkigt ökar vikten av att ifrågasätta de normer kring svenskans främjande och nyanländas lärande som riskerar att hålla kvar modersmålsundervisningen i periferin av debatten, skriver lärarstudenten Stella Lundqvist. 

Den svenska skolan står inför enorma utmaningar, och frågan kring integration och inkludering i organisationen av nyanlända elever är ofta i fokus.

Frustrationen hos nyanlända elever som kämpar med att bli en del av gruppen och hänga med i undervisningen på ett främmande språk är något som återkommer både i elevintervjuer från forskningsstudier och i diskussioner i lärarrummen. I centrum står språket – hur de nyanlända så snabbt som möjligt ska kunna lära sig svenska och komma in i det svenska samhället. En värdefull resurs som ofta glöms bort i debatten är dock modersmålet.

Forskningen är enig kring att framgångsfaktorerna bakom nyanländas lärande och inkludering främst handlar om flexibilitet inom organisationens ramar, såsom närhet och möjligheter till kommunikation mellan olika elevgrupper, samt tillgång till individuellt stöd.

När det gäller de individuellt riktade åtgärderna beskrivs modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och grupparbete med elever som talar samma modersmål som oumbärliga – särskilt under den känsliga övergången från förberedelseklass till ordinarie klass.

Flera studier visar att elever som deltar i modersmålsundervisning känner större trygghet i skolan och klarar av skolarbetet bättre än de elever som inte deltar (SKL 2010 m.fl.).

I studier där ämneskunskaper testats hos elever som fått undervisning på sitt eget modersmål är den genomgående trenden att deras studieresultat inom diverse ämneskunskaper är bättre än hos motsvarande grupp som lärt sig genom andraspråket, medan kunskaperna i andraspråket inte påverkats negativt (se EU-projektet ELIAS; Educare 2011:3 om tvåspråkiga skolor i Malmö; Thomas & Collier 1997 om tvåspråkiga elever i USA, m.fl.).

Att modersmålet har ett positivt inflytande på lärandet reflekteras även i läroplanen.

I Lgr 11 står det uttryckt att tillgången till modersmålet underlättar “språkutveckling och lärande inom olika områden”, och att undervisningen ska “sträva efter att på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål.” (SKOLFS 2010:37).

Rätten till “att utveckla och tillägna sig svenska språket, [och] att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket” står också fastställd i språklagen (Språklag 2009:600).

Främjandet av flerspråkighet i dessa styrdokument är exempel på uttryck för den språkpluralism som sedan 1970-talet har utgjort Sveriges officiella hållning till språk. Men flera forskare har uppmärksammat att denna hållning inte återspeglas bland allmänheten, där debatten istället domineras av strävan efter enspråkig assimilation. Detta uttrycks bland annat genom negativa attityder till andraspråk, politiska aktörers försök att lägga ner modersmålsundervisningen samt förslag om språktester för ansökan om medborgarskap.

Svenskan betraktas ofta som både mål och medel för att uppnå inkludering och goda studieresultat, och för att fostra goda samhällsmedborgare.

De enspråkiga normerna påverkar såväl politikernas och rektorernas som elevernas attityder till, och i längden prioriteringar av, de resurser kopplade till språk som inte är likställda med svenskan. De tycks till och med överskugga den lagstadgade rätten till modersmålet och kunskaperna om dess betydelse för lärandet.

Flera skolor misslyckas med sitt uppdrag att tillhandahålla studiehandledning och modersmålsundervisning, vilket främst handlar om ekonomiska nedskärningar och prioriteringar av resurser (se ny enkätundersökning från Nationellt centrum för svenska som andraspråk).

Flera elever väljer dessutom bort stöd- och extraundervisning – ofta av rädsla för stigmatisering och önskan om assimilering. Under de senaste 20 åren har endast hälften av de grundskoleelever som är berättigade till modersmålsundervisning som använt sig av denna resurs.

I takt med att Sverige blir alltmer flerspråkigt ökar vikten av att ifrågasätta de normer kring svenskans främjande och nyanländas lärande som riskerar att hålla kvar modersmålsundervisningen i periferin av debatten. Denna artikel är en påminnelse till alla som arbetar inom skolans värld att rannsaka sina egna attityder och värderingar kring svenska och flerspråkighet.

Det är också en vädjan till rektorer, kommuner och de beslutsfattare som bär ansvaret för fördelningen av organisationens resurser att lyssna till forskningen och handla därefter.

Stella Lundqvist, lärarstudent

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kommunen erbjöd politiker coronaskydd – men lärare nekades

Corona

"Jag blir både förbannad och fundersam", säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons

Bildlärarens brev till Skolverket: "Efter oron kommer ilskan"

Öppet brev

"Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren", skriver bildläraren Ann-Sofi Viklund.

Kommentera
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons