david-didau-andrew-butler-20170222-_nik3956-e

Skolutvecklaren David Didau har skrivit boken ”Tänk om allt du vet om utbildning är fel”.

| Foto: Andrew Butler
Skolutveckling

Tänk om allt du vet om utbildning är fel?

Brittiska skolutvecklaren David Didau är avsändaren bakom flera kontroversiella budskap. Bland annat menar han att katederundervisning är den enda som fungerar.
– Men många lärare skäms för den, säger han.

David Didau

Gör: Skolutvecklare som bloggar om skolan på learningspy.co.uk.

Tycker: Att pedagogiken inte tar hänsyn till kognitionsforskning, för katederundervisning.

Bakgrund: Har jobbat som lärare i femton år. 

Aktuell: Med boken ”Tänk om allt du vet om utbildning är fel?” (Natur & Kultur).

Ett tips till lärare:  Var inte rädd för att förklara saker för barn.

David Didau är själv lärare och skolutvecklare, och bloggar på Learningspy, en av Englands största skolbloggar. 

Hans bok ”Tänk om allt du vet om utbildning är fel?” är precis översatt till svenska, och innehåller en mix mellan vetenskapsteori och handfasta pedagogiska tips.

– Det som fick mig att skriva den var att mycket av det som jag lärde mig när jag studerade till lärare visade sig vara fel, säger han.

Ett av de största problemen, enligt David Didau, är att pedagogiken nonchalerar den kognitionsforskning om inlärning som pågått sedan 1960-talet. Pedagogiken svarar inte mot de kunskaper vi faktiskt har om hur inlärning sker. Och det största felet, menar han, är just den elevcentrerade pedagogik som ger eleverna ansvaret för sin egen utbildning. De söker själva fakta, när de borde få undervisning. 

– Kognitionsforskningen har visat att nybörjare har lättare att missuppfatta och dra felaktiga slutsatser, vilket leder till frustration. 

Samtidigt känner många lärare samma sak. Men inte bara frustration, utan även skuldkänslor.

– Det som händer är att många lärare som använder mer traditionella metoder känner skuld för den sakens skull. Själva undervisandet blir en pinsam hemlighet. Men en atmosfär där lärare låtsas att de inte undervisar är inte fruktsam, säger David Didau.

Enligt honom bekräftar forskningen att katederundervisning och disciplin fungerar men att trenden med minimal vägledning är så dominant och verkar så naturlig att den inte blir ifrågasatt.

–  Att centrera undervisningen kring eleven verkar trevligt och naturligt och tittar vi på utbildning två hundra år tillbaka så var den strikt och bestämd och det känns kanske inte så bra, men de flesta människor är inte medvetna om att de har de här föreställningarna, säger han.

Vilka delar i din bok kommer att göra läsande lärare mest upprörda?

– Jag hoppas att de flesta lärare inte blir upprörda. Jag pratar med många lärare och de brukar mest uttrycka att de känner sig lättade. Att det inte är fel att undervisa, att disciplin inte är dåligt. De som blir upprörda är i stället de som har investerat mycket i den motsatta åsikten. I de flesta skolor saknas debatt, säger han.

Är du rädd att framstå som konservativ?

– Jag har alltid varit rebellisk, jag var en student som betedde sig illa, och jag var heroinberoende under flera år. Jag har aldrig tänkt på mig själv som konservativ. Jag har arbetat i över 20 år med eleven i centrum, och det verkade inte vara den bästa approachen. Jag har kommit fram till min ståndpunkt genom att läsa forskning och tänker att bara dårar inte ändrar ståndpunkt, säger David Didau.

Lek har ingen plats i hans klassrum.

– Man kan försöka förklara andragradsekvationer med Minecraft, men eleverna kommer att fokusera på Minecraft och inte lära sig om den skönhet och det intressanta som är matematik. Det riskerar att bli en gimmick. Skolan ska vara det som eleverna inte frivilligt gör när de kommer hem.

Det svenska förstelärarsystemet är skrotfärdigt i David Didaus ögon.

– Vi kan säga att en lärare är bättre än en annan, men det finns inga verktyg för att mäta hur mycket och på vilket sätt en lärare är bättre. Bara okunniga människor tror att det går att mäta undervisning.

I stället för att fokusera på Pisa-prov och mätningar bör lärare vara ifrågasättande.

– Vi har en yrkesplikt att vara skeptiker, vara kritiska och ifrågasättande. Och om det är lärarnas ansvar, då är det skolledare och politikers ansvar att ge lärare den nödvändiga ramen för att vara skeptiska, säger han.

Kommentera