bocker-712
Samverkan

Tar forskningen till klassrummet

Gymnasieelever i Halmstad tar del av universitetsforskning – och omarbetar till populärvetenskapliga texter.
– Det förbereder eleverna för nästa nivå, säger läraren Lars Emanuelsson.

Bringing QoG Research to the Classroom

Projektet drivs av forskningsinstitutet QoG vid statsvetenskapliga institutionen på Göteborg universitet. Syftet är att nå ut med forskningen till elever och lärare i den svenska skolan.

Forskare och doktorander på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet har delat med sig av akademiska texter till elever på Kattegattgymnasiet i Halmstad, som en del av projektet ”Bringing QoG Research to the Classroom”.

I projektet deltar alla elever som läser inriktningen naturvetenskap och samhälle på Naturvetenskapsprogrammet i årskurs 2.  

Lars Emanuelsson, som är lärare i samhällskunskap och historia på Kattegattgymnasiet samt lokalombud för Lärarnas Riksförbund, är en av de som arbetar med projektet.

– De har fått en tuff utmaning. Men forskningen, som först liknar oöverstigliga hinder, börjar eleverna nu förstå. Och plötsligt kan vi börja använda krångliga begrepp i undervisningen, som vi tidigare aldrig kommit i närheten av, säger han.

Programmen jobbar ämnesövergripande med projektet, och till det avsätter lärare i engelska, svenska och samhällskunskap tillsammans fyra timmar i veckan.

– Eleverna får hjälp av forskarna att sätta sig in i forskningen. Men också oss lärare. Det innebär mycket coaching, peppning och att prata om lässtrategier.

Elevernas arbete ska slutligen resultera i varsin populärvetenskaplig artikel som presenteras på ett seminarium.

Det finns stora vinster med samarbetet, anser Lars Emanuelsson.

– Eleverna får ta del av den aktuella forskningen och får även insikt om vad som krävs på universitetsnivå. Dessutom blir det enklare att nå kursmålen, som ju innefattar att de ska kunna sätta sig in i och behärska det vetenskapliga språket och sättet att arbeta, säger han.

Kommentera