Facklig konflikt

Tar strid för ferietjänster

Arbetsgivaren vill att lärarna på sju naturbruksgymnasier i Västra Götalandsregionen ska gå över till semestertjänst. Men facket har tagit strid och än är frågan inte avgjord.

– Det här är fullständigt sensationellt om det skulle visa sig att arbetsgivaren kan göra så här. Då rämnar ju alla Sveriges lärares avtal, säger Sven Olof Jern, regional ombudsman för Lärarnas Riksförbund.

Västra Götalandsregionen driver sju naturbruksgymnasier med inriktningar som häst, jordbruk och trädgård. Det är förvaltningen i Skövde som vill driva verksamheten som om den pågår året runt trots att eleverna läser läsårsvis precis som på vilken annan gymnasieskola som helst, berättar Sven Olof Jern.

– Om jag ska raljera lite så handlar det om att arbetsgivaren vill att matteläraren, när eleverna har lov, ska syssla med att plöja åkrarna. De här naturbruksskolorna driver ju jordbruk också, tillägger han. 

Som Skolvärlden tidigare rapporterat om har lärare inom vuxenutbildningen på flera håll i landet stått inför ultimatum att byta över till semestertjänst. Anledningen är att Komvux och de som bedriver SFI har skyldighet att erbjuda utbildning året runt och därför kan arbetsgivaren komma runt avtalen om ferieanställningar. Men i det aktuella fallet i Västra Götalandsregionen rör det sig om vanliga gymnasieutbildningar.

– Enligt min och Lärarnas Riksförbunds uppfattning så är inte det här möjligt. Men arbetsgivaren gör det ändå, säger Sven Olof Jern. 

Han menar att det rör sig om en tvångsmässig arbetstidsreglering som inte tillåts inom det rådande avtalet. 

– Arbetsgivaren är fullständigt omedgörlig. Att notera är också att de inte heller vill använda bilaga 6 som innebär att om lärarna går över till semestertjänst frivilligt så ska denne får en löneökning på i genomsnitt 2 000 kronor i månaden.

Vad händer nu?
– Jag har begärt en lokal tvisteförhandling i Västra Götalandsregionen i den här frågan och den är inte avslutad än, formellt sett. Protokollen återstår att justera men det står fullt klart att vi fortfarande är oeniga. 

Vad blir nästa steg?
– Då går vi vidare till nästa instans. Jag har haft kontakt med Kristina Rollbäck som är förbundets chefsjurist och jag utgår ifrån att hon kommer att begära en central tvisteförhandling. 

Vad händer med de lärare som är anställda vid naturbruksgymnasierna? 
– Just nu står de inför ett ultimatum. Lärarna står inför att tvingas acceptera en ny anställning men så vitt jag vet så kommer ett antal av dem att vägra gå med på semestertjänster. Arbetsgivaren har uttryckligen hotat med uppsägning för dem som vägrar och blir det så kommer det blir en tvist om det också. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm