tegnell_pk

Statsepidemiolog Anders Tegnell svarade på Skolvärldens frågor vid en presskonferens.

Grundskolan

Tegnell om lärares oro: De är inte mer sjuka än andra

I skolan gäller inte samma direktiv som i resten av samhället. Statsepidemiolog Anders Tegnell ser inga skäl att ändra på det.
– Man smittas framför allt i hemmet, säger han till Skolvärlden.

Lärare i grundskolan flaggar för att de inte kan följa Folkhälsomyndighetens och samtidigt göra sitt jobb. Det har bland andra Skolvärldens bloggare Alexander Skytte vittnat om. Formellt undantas skolan också från dylika restriktioner, vilket skapar oro hos en del lärare för att deras personliga hälsa offras.

När Skolvärlden tar upp frågorna med Anders Tegnell under Folkhälsomyndighetens presskonferens tonar han ner riskerna som lärare utsätts för.

– Det finns väldigt lite tecken på någon omfattande spridning i skolor överhuvudtaget. Nu finns ju den här smittan i hela samhället och ska man dra slutsatser från vad man vet från andra länder så är platsen man smittas framför allt i hemmet med sina allra närmsta som man umgås väldigt nära med hela dagarna, och inte i andra delar av samhället. Det gäller förmodligen också i Sverige, säger han till Skolvärlden.

Inte mer smittförande än andra miljöer

Han hänvisar till att den svenska linjen går ut på att ge stor möjlighet till olika aktörer att göra det bästa av situationen utifrån de egna förutsättningarna. Att reglerna inte är huggna i sten beror på att man vill låta alla hitta arbetssätt som minimerar riskerna för smittspridning samtidigt som de är anpassade för just deras behov.

– Det är därför vi har valt att inte gå ut med regler om exakta tvåmeters avstånd och liknande. Det är hela poängen.

Grundskolepersonalens oro för att smittas när verksamheten fortlöper som vanligt – till skillnad från mycket annat i samhället – har enligt Anders Tegnell ingen tydlig koppling till vad man idag vet om hur smittan faktiskt rör sig i samhället.   

– Vi får väl titta på det men vi har hittills inte fått några signaler om att just lärare är någon grupp som är mer sjuka än någon annan. De få fall av smittspridning i skolan som finns har visat sig bero vuxna med symptom som har kommit till skolan och smittat andra vuxna utan att barnen varit inblandade. Så det finns inga tecken på att den miljön skulle vara mer smittförande än andra miljöer i landet just nu, säger han.

Kommentera