fjarrundervisning_modersmal_elev_mus_dator
Fjärrundervisning

”Inför fjärrundervisning i fler ämnen”

I höst kan nyanlända elever få modersmålsundervisning och handledning på det egna språket – som kommunen köper på distans. Nu vill SKL använda lösningen för fler ämnen. 

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål ska bli tillåtet att köpa från andra kommuner – på distans eller i form av undervisning hos eleven. Det föreslår nu en snabbutredning som tillsatts av regeringen.

– Det här har vi kämpat för länge, så vi är jätteglada över att det äntligen sker, inte minst för elevernas skull, säger Åsa Ernestam, utredare på SKL, som suttit med som expert i utredningen.

Skolvärlden har tidigare berättat om ett dilemma som många kommuner landet ställts inför: vilken lag ska vi bryta mot – elevens rätt till studiehandledning eller förbudet mot entreprenad?

Alla elever har enligt skollagen rätt till studiehandledning på sitt modersmål. Men när kommunen inte har möjlighet att anställa en handledare på ett visst språk återstår bara en sak – att köpa tjänsten på entreprenad från en annan kommun. Men det är alltså otillåtet, eftersom lagen kräver att lärare är anställda inom kommunen där de undervisar.

– Många kommuner har fått kritik för att de inte lyckats rekrytera handledare och modersmålslärare på alla språk. Och de som har köpt tjänsten på entreprenad har fått kritik för det. Hur man än har gjort så har man kritiserats, säger Åsa Ernestam.

Men efter påtryckning från bland annat Skolinspektionen och SKL tillsatte alltså regeringen en snabbutredning som nu börjar gå mot sitt slut.

Den 1 augusti i år kan lagändringen träda i kraft. Men SKL vill att ännu mer undervisning ska kunna omfattas av den.

– Vi ser stora rekryteringsutmaningar i landet, så vi vill ha ökad möjlighet att köpa fjärrundervisning på entreprenad i fler ämnen, säger Åsa Ernestam.

Vilka ämnen skulle det kunna gälla?

– Det borde tillåtas i alla ämnen där skolhuvudmannen bedömer att det är lämpligt och finns behov.

Kommentera